2013 och sociala medier – det som redan är blir bättre

Jag blev ombedd av min vän @kullin att kort uttala mig om 2013 i sociala medier vilket ni kan läsa här tillsammans med en massa andra smarta personers uttalanden. Jag valde att utveckla detta i en längre text. Längst ner finns en bra lista på andras framtidsprognoser. 2012 innebar en konsolidering av sociala medier. Även […]

Reboot #Internet of things

Mark Wubben on Internet of things. Det är ett intressant ämne men det ligger så många gånger så tidigt i utvecklingen att man kunde sakna en sorts teoretisk ram för det hela. Det blev ett gäng studentexempel och nyttan med att faktiskt skapa produkter som är uppkopplade blev satt åt sidan. Dock är det helt […]