Kategorier
Konferens

Reboot #Internet of things

Mark Wubben on Internet of things. Det är ett intressant ämne men det ligger så många gånger så tidigt i utvecklingen att man kunde sakna en sorts teoretisk ram för det hela. Det blev ett gäng studentexempel och nyttan med att faktiskt skapa produkter som är uppkopplade blev satt åt sidan. Dock är det helt […]