Kategorier
Analys Kurser Sociala medier Socialbydefault

Sociala medier i Sverige – mellan tummen och pekfingret

En av de vanligaste frågorna jag och Sarah får är nog ”men hur många svenskar är på de olika plattformarna?” Det är en jättebra fråga. Som man önskar det fanns ett enkelt svar på. Svenskarna och sociala medier är helt enkelt både enkla och svåra att hitta.

Det är ibland extremt svårt att mäta sociala medier. Vissa kanaler är extremt hemliga med sina siffror – det är deras sätt att pusha upp sin storlek; genom att inte berätta. Dels mäter kanalerna ofta på lite olika sätt – med olika grundparameter.

Generellt behöver man skilja på två olika parametrar: medlemmar och användare. Dock ofta så att även parametern användare behöver definieras mellan användare = totalt antal användarkonton och aktiva användare = under en tidsperiod mätta inloggningar av användare. Det här är den första fallgropen. För vissa kanaler ger tillgång till siffror för medlemmar, andra för aktiva användare och ibland vet man inte ens vad som är vad.

Sen finns det utomstående undersökningar att förhålla sig till. Två viktiga svenska undersökningar vi har är dels Svenskarna och Internet – som är en enkät-undersökning på befolkningen 12-75 år = 8 653 453 svenskar enligt SCB 31 december 2013 och dels Twittercensus.

Jag är inte på något sätt kritisk mot ovanstående undersökningar – för de är de bästa vi har att tillgå. Det är synd att det inte är enklare att få tillgång till data från kanaler och på ett enkelt sätt kunna göra jämförande undersökningar. Det vi hela tiden måste förhålla oss till är att det är ganska svårt att göra jämförelser – och då Sverige är ett relativt litet land så väljer större tjänster ibland inte att särredovisa våra siffror.

Svenskarna och Internet (SOI) behöver helt enkelt ses utifrån att det är en enkät – en mängd frågor som personerna suttit och fyllt i. Det innebär att användargrad är självskattad och inte byggd på inloggningsdata. Plus att ett av målen är den longitudinella jämförelsen vilket gör att vi har den något i mitt tycke vaga ”någon gång” att förhålla oss till. Det vi dock kan se i jämförelse är att den stämmer rätt bra med de andra siffrorna. (Läs vår analys av 2014 års version)

Twittercensus, som bygger på data men från en avgränsad tidsram behöver därmed hela tiden förhålla sig till detta. Här finns också ett antal felkällor som Hampus Brynolf gör allt för att undvika. Men fortfarande så innebär den en avgränsning av data och har också delvis en sorts ”bäst före”-datum då förändringar kan ske snabbt.

Det är därför det ibland kan verka som om vi inte vill svara då vi får frågan ”men hur många svenskar är på Facebook?”. För svaret blir lite vagt – eller väldigt långt :).

universbit

Men jag tänkte att vi kan bjuda på en översikt – en del siffror som ändå kan anses vara valida för de stora sociala nätverken. Det jag valt är att väldigt yxigt ge en överblick och där jag inte valt att titta på skilda demografiska parametrar – men de är ytterst viktiga att väga in när man jobbar med sin sociala mediestrategi.

Övergripande statistik

Mycket av det finns i vår postning i samband med lanseringen av Svenskarna och internet 2014:

 • 72 % av svenskarna besöker sociala nätverk någon gång = 6,2 miljoner svenskar och 48 % gör det varje dag = 4,2 miljoner svenskar.
 • Svenskarna använder sociala medier 4 timmar i veckan men självklart är det stora fluktuationer: 12-15 åringar är där 6,7 timmar, 16-25 åringar 7,6 timmar medan 66-75 åringarna är där 1,5 timmar vilket dock är den näst största ökningen. Störst ökning står 46-55 åringarna för där användningen ökat rejält till 3 timmar per vecka.
 • Mobilen är en viktig plattform för svenska användare av sociala medier: 65 % av kvinnorna som använder sociala nätverk använder mobilen för det och 48 % av männen.
 • Facebook är enligt SOI2014 den mest använda appen för mobiltelefonen.

Facebook

 • När man använder Facebooks annonsverktyg får man upp 5,4 miljoner aktiva användare per månad som bor i Sverige respektive 4,6 miljoner som också pratar svenska boende i Sverige (13-75).
 • Enligt senaste Svenskarna och internet är det 68 % av svenskarna som uppger sig använda Facebook ”någon gång” – nästan 5,9 miljoner svenskar omräknat SCBs siffror. Här är det intressant att se att de enda som använder FB mindre är 12-15 åringarna – alla övriga grupper har ökat.
 • Daglig användning av Facebook 47 % dvs 4,1 miljoner svenskar: 12-15 åringar 53 %, 16-25 åringar på 81 procent, 26-35 åringar 62 %, 36-45 åringar 53 %, 46-55 åringar 46 %, 56-65 åringar 27 % och 66-75 åringar 16 %.
 • SOI visar också att i princip alla som använder sociala medier använder Facebook. Det är 4 % som skiljer. Facebook är kanske inte internet ännu men det är sociala medier.
 • I förra årets SOI finns också siffror på användning av Facebook länsvis.
 • Sarah Johansson ger siffror som kommer direkt från Facebook: Mer än 4 miljoner svenskar använder Facebook varje dag varav 3,4 milj mobilt. Vi spenderar ungefär 40 minuter på FB.

Linkedin

 • Enligt Linkedin själva så är det nu över två miljoner svenskar som är medlemmar. Det är mindre än en procent av Linkedins totala medlemsnivå. Någon aktiva användarstatistik har jag inte hittat.
 • Tyvärr mäter inte Svenskarna och Internet Linkedin (vilket är lite underligt eftersom det är ett äldre socialt nätverk än flera andra).
 • När jag däremot går in på Linkedin och gör en targeted ad för Sverige så får jag 1,061,517 träffar. Uppdatering: @jsundlo påpekar att den siffran är när man väljer svenska som språk. Dock är det många svenskar som valt engelska som språk och med den inställningen får man 2,100,865 svenskar. Problemet är att det där kan finnas personer som har överlappande konton: ett svenskt och ett engelskt vilket gör det hela knöligt.

Twitter

 • Enligt Twittercensus siffror så räknas antalet svenska Twitterkonton till 641 746 varav under undersökningen aktiva 243 312 (fler än två tweets under perioden) och mycket aktiva 84 605 (minst en tweet per dag).
 • Svenskarna och Internet visar på att 19 % av svenskarna använder Twitter någon gång vilket skulle ge ca 1,6 miljoner svenskar. Daglig användning är 6 % = 519 207 svenskar. Unga använder Twitter mest: 12-25 åringar visar runt 40 % användning någon gång för att nätverket sedan minskar drastiskt i användning.

Instagram

 • Svenskarna och Internets siffror visar på att 28 % av svenskarna använder Instagram någon gång. Det är ungefär 2,4 miljoner svenskar som använder Instagram någon gång.
 • Det är fr a unga kvinnor som använder Instagram: 34 % kontra 22 % enligt SOI2014. 78 % av 12-15 åriga tjejer använder Instagram gentemot 63 % av pojkar. Genomgående är Instagram mycket mer använt av kvinnor än av män i Sverige.

Youtube

 • Enligt Svenskarna och Internet använder 82 % av svenskarna Youtube ”någon gång” vilket motsvarar nästan 7,1 miljoner svenskar som besöker Youtube.
 • Daglig användning av Youtube är 18 % vilket motsvarar 1,5 miljoner svenskar.
 • Dagens analys har några intressanta siffror runt räckvidden från Orvesto.

Pinterest

 • Vi vet inte. Deras analysverktyg är strikt inriktat på dina egna pins. Blir säkert enklare när man kommer åt deras reklamverktyg.
 • Nils Andersson har använt Orvesto som bas och fått fram en siffra på 436 000 svenskar som någon gång använt Pinterest.

Snapchat

 •  Inga svenska siffror men utifrån att elaborera att användandet är relativt lika i flera länder kan man se att det ligger någonstans runt 10-15 % av alla användare utifrån Globalwebindex undersökningar av flera länder. Men då extremt stor skillnad mellan åldersgrupperna.

Sen finns det siffror på svenska näringslivets användning av sociala medier från Orvesto men det är en mindre del av svenskarna – och ett mindre statistiskt urval. Men självklart intressanta för oss marknadsförare.

Om ni har fler siffror och vill dela med er så gör det gärna i kommentarerna.

Statistiken är viktig för att kunna göra riktiga kanalval när man bygger sin sociala mediestrategi. Men minst lika viktig är att både förstå kanalerna, sina målgrupper – och mer och mer förstå sitt digitala varumärke utifrån ett sociala medieperspektiv. Det är något som jag och Sarah går igenom på våra kurs Bygga varumärke i sociala medier på Berghs. Så självklart vi jag tipsa om nästa kurs som går 10-12 december 2014. Anmäl dig gärna här.