Kategorier
Plattformar Sociala medier

Facebook är internet

Björn Mellstrand bloggade om det tidigare och jag påpekar det i början av min postning om Facebook Places: Facebook siktar på att bli internet på många sätt.

Innan nästa års utgång räknar Facebook med att vara en miljard användare. När man tittar på Royal Pingdoms genomgång av internetstatistik för 2010 så ser man där att det generellt finns 1,97 miljarder användare av internet. Om vi säger att det är två miljarder som använder internet, och om ökningen sker i ungefär samma takt så blir det närmare 2,2 miljarder inför 2012 så kommer alltså nästan hälften av alla internetanvändare i världen att vara på Facebook i slutet av nästa år. Och även om det inte blir just så ska man ändå säga att närmare en fjärdedel av alla internetanvändare idag använder Facebook.

Sociala nätverk är redan gigantiskt – tre fjärdedelar av alla internetanvändare är medlemmar i något sorts nätverk. Att Facebook håller på att skaffa sig en oerhörd styrka och de facto-status för allt nätverkande är både fascinerande och skrämmande. Fascinerande eftersom vi då ser en digital global gemenskap som aldrig funnits förut och vars kraft kan förändra mycket men skrämmande när man inser vilken mängs data om världen som kommer finnas i händerna på ett företag.

För företag är det dock så att det inte finns något att göra mer än att hitta sitt sätt att arbeta med sin närvaro, både på sociala medier men framförallt på Facebook. För sannolikheten att Facebook plötsligt kommer att försvinna motbevisas av dess rena storlek. De närmaste åren är Facebook en växande faktor för allt företagande och en hygienfaktor som webbsidan kommit att bli för alla företag.

– At this touchy thingy. Never mind the default.