Kategorier
Analys Sociala medier

Svenskarna och Internet 2014 – en digital folklighet

shutterstock_190741784

Vi blir fler och fler som använder internet och vi lägger mer och mer tid på nätet. Internet är helt enkelt mainstream. Mobilen är den första skärmen och det digitala är vardag. Vi är social by default online. Det vet vi sedan tidigare.

Årets Svenskarna och Internet är kanske inte revolutionerande utan visar just att Internet verkligen blivit mainstream. Samtidigt är det flera saker som kan komma att förändra både inriktning och tänkande för både kommunikatörer och marknadsförare. Jag och Sarah har läst den. 

Svenskarna_och_internet_2014_jpeg

Det digitala är folkligt.

Tekniken är i år intressant då surfplattan, som en del vill räkna ut, visar sig ha fått en oerhörd spridning bland fr a barnfamiljer. Idag har 74 % av befolkningen tillgång till en surfplatta, 45 % använder den någon gång och 25 % gör det dagligen. Det är fr a barnfamiljer som anammat dem, 8 av tio föräldrar till barn upp till tio har skaffat den, vilket i sin tur gör att barn blir allt yngre när de börjar använda Internet. Idag är mer än hälften av tvååringarna på nätet någon gång – eftersom det inte längre krävs att man skriver.

Det intressanta i SOI 2014 är också att fr a sociala medier är kvinnors domän. Generellt är det fler kvinnor som använder nätet dagligen och tittar man på unga och sociala medier så är Instagram verkligen kvinnornas domän med 12-15-åringar som använder IG till 78 %.

Årets stora raket – det som undersökningen kallar ”hälsoappar” är också markant högre grad använt av kvinnor än män. Socialt är också det viktiga för unga – redan i tioårsåldern så är sociala nätverk en självklar del av nätlivet för hälften av barnen. Användandet av sociala medier är tidsmässigt lika högt som tittandet på TV för 16-25-åringarna.

När det gäller mobiltelefonen är det snarare äldre unga som vi ser använder den mer och där minskar användningen av surfplattor. Internetanvändandet via mobilen är högt – fr a då många unga använder sig av den ökande tillgång av wifi som finns i deras vardag. När det gäller mobilen så är det mer nytta (bank mm) liksom det sociala. 98 % av de som använder nätet gör det på flera skärmar.

SOI2014_pdf 2

Det digitala är vardag

Internet är en självklar del av livet. Vi lägger enligt Svenskarna och Internet 12,9 timmar per vecka på nätet. Fler och fler använder nätet både mer och oftare. Det digitala är därför helt klart vardag för en stor del av svenskarna. Inte minst sociala medier är en självklar del av vardagen – vi gjorde en sammanställning av det tidigare: det visar exempelvis att sociala medier används av 72 % av svenskarna och där är Facebook störst med 68 % och där Instagram har nåt upp till hela 28 % av svenskarna. Twitter har blivit inte bara opinionsbildningens kanal utan lika mycket de ungas – om 19 % av svenskarna använder Twitter någon gång så är det 40 % av 16-25-åringarna som gör det. Youtube ses av hela 82 % av svenskarna någon gång och 18 % använder det dagligen.

SOI2014_pdf 3

När det gäller medieanvändning så är det intressant att se att traditionell TV fortfarande är starkast men att användare upp till 45 år ser nätet som viktigaste kanalen för informationssökning, och för underhållning är nätet viktigaste kanalen för svenskarna upp till 36 års ålder. Generellt ökar också streaming medan fildelning börjar minska något. Detta kongruent med utvecklingen av mobila användningen av internet som rört sig upp mot över 50 %. Papperstidningarna minskar kontinuerligt och när det kommer till kvällstidningarna så är det bara de äldre läser dem på papper. TV och radio fortsätter vara viktiga men de digitala ondemand-tjänsterna ökar sakta.

Tekniktillgänglighet och vanan minskar både den digitala klyftan – där det fr a är de äldre pensionärerna respektive ett antal andra som väljer bort nätet. Av den miljon människor som inte är uppkopplade är det 63 % som uppger att de inte är intresserade och 23 % som tycker tekniken är svår. När det gäller såna saker som oro för övervakning och ”näthat” så är det i undersökningen mycket låga siffror – istället finns det en positiv syn på nätet. 65 % av svenskarna upplever sig som delaktiga och det är fr a bland unga ser det självklart att skaffa sig information och även påverka inom politik.

Det digitala är folks vardag

Så hur ska vi sammanfatta och förstå det här ur ett marknadsperspektiv?

Traackr004

Först och främst inse att investeringar behöver riktas mot digital närvaro. Det digitala är vardag och en självklar del av livet för majoriteten av svenskarna. Att få ordning på sin digitala ekosfär, arbeta strukturerat med flera kanaler blir inte längre något som kan väljas utan är en hygienfaktor.

Det är också viktigt att inse att vi snabbt närmar oss en tid där många endast kommer att möta er webbsida via mobilen. Att konvertera sin sida till en mobilt responsiv webb borde ligga som primärt mål för de flesta.

Men också när det gäller app-utveckling: förstå skillnaden mellan mobilanvändarens många gånger mer nyttoinriktade och ”mobila” beteende gentemot surfplattans inriktning på underhållning och ett mer stationärt beteende.

Socialt är by default för en stor del av svenskarna. För unga är det sociala den allra viktigaste anledningen till användning av nätet. För marknadsförare blir det extremt viktigt att förstå kanalerna, att arbeta med innehåll som därmed är inriktat mot nytta och värde och målgruppsanpassad på en mer fingranulerad nivå.

Det sociala behöver också bli helt integrerat i webbnärvaron. Det är idag minst lika viktigt eftersom vi fortfarande konverterar och använder webben som centrum för vår onlinenärvaro i många fall.

/Deeped och Sarah

Är du nyfiken på mer om den digitala folkligheten. Kom på vårt spår på Internetdagarna den 25 november.

Tack till .SE för att vi fick kika på rapporten! Läs hela rapporten via webben.

Läs vad andra skrivit om rapporten: