Kategorier
Analys Sociala medier

Facebook, unga och en del grafer

I Svenska Dagbladets näringslivsbilaga uttalar jag mig om att det finns en tendens att unga lämnar Facebook. Tyvärr har det blivit lite underlig skrivning som jag inte såg förrän idag i början. Sex procent av Facebooks svenska population räknas vara mellan 13-15 år. Och alla har inte gett sig iväg.

Intervjun är också gjord innan det att Instagram och Facebook startade sina utrensningar av riktigt unga, något som dels adderat det som händer respektive förändrat spelplanen en del. Tillväxten på Facebook planar ut – fr a i de länder där man nåt 50%-ig penetration av en populationen.

Det finns klara tendenser till mindre aktivitet på Facebook. Generellt brukar vi ändå räkna med att det som sker i USA och UK indikerar på vad som kommer att hända i Sverige. Jag har tittat igenom hur det ser ut via Socialbakers som tar sin statistik direkt från Facebook.

Notiscenter

När det gäller användare så ser vi helt enkelt en avmattning även i USA.

United States Facebook Statistics, Penetration, Demography - Socialbakers-1

I UK ser vi en rejäl nedgång i alla led:

United Kingdom Facebook Statistics, Penetration, Demography - Socialbakers-1

I Sverige ser vi samma indikationer även om vi senaste månaden ser en liten uppgång som kan (med väldigt mycket osäkerhet) handla om utrensningarna på Instagram:

Sweden Facebook Statistics, Penetration, Demography - Socialbakers

I våra grannländer ser vi ungefär samma tendenser:

Denmark Facebook Statistics, Penetration, Demography - Socialbakers
Norway Facebook Statistics, Penetration, Demography - Socialbakers-1


Finland Facebook Statistics, Penetration, Demography - Socialbakers

De flesta drar ungefär samma slutsatser: unga börjar att förflytta sig till andra plattformar. Det innebär inte att man ”lämnar” Facebook i.e att man tar bort kontot utan att man inte längre använder det som primärt nätverk om man är ung (och i både USA och UK ser vi liknande tendenser även i äldre grupper).

Vart tar de vägen? Instagram är en stark kandidat men också mer 1-to-1 nätverk som Kik, Skype används intensivt. Precis som @britstakston skriver så söker många sig till mer ”slutna” rum.
Det är också frågan var Google+ kommer att hamna i och med att Android börjar bli ett intressant telefonoperativ för unga genom bredden på telefonmodeller. Siffrorna som GlobalWebIndex släppte igår visar (om de stämmer då de är estimat och går emot de flesta andra siffror när det gäller ex.vis Facebook) så ökar G+ med en takt som bör innebära stora förflyttningar. Vi vet dock inte vilka som har börjat att använda Google+ eller om det är ett mätfel.

Vad ska man som företagare göra? Självklart arbeta med en strategi som gör att man inte klistrar sig fast i ett Facebookhörn men inte undvika eller dra ner på takten på Facebook. Idag är Facebook gigantiskt stort, och en hygienfaktor för de flesta företag att ha med i sin mediemix. Viktigt att komma ihåg när vi ser varningssiffror för just unga och Facebook: som företagare får du inte göra marknadsföring mot underåriga vilket gör att det här fortfarande bygger en indikation snarare än någon direkt fingervisning om att förflytta sin marknadsföring. Var beredd och titta på ytterligare plattformar. Det som det här visar är att tanken om en enda plattform ”one social media to rule them all” inte riktigt är sant. Nu heller.