Kategorier
Sociala medier

Storleken har viss betydelse i sociala medier

Genom åren får man många olika frågor om statistik och sociala medier. Jag har försökt att gå igenom många svårigheter som finns i en tidigare postning. Varje år försöker några få att samla ihop all statistik: Pingdom gör det sedan flera år vilket är oerhört matnyttigt. De ger en bred bild över hur hela nätet utvecklar sig. Expanded ramblings har en full lista på sociala mediestats (vilken jag använt för nedanstående bilder).

När man föreläser är det alltid bra att försöka ge en bild av hur storleksförhållandena ser ut mellan olika sociala medier. Svårigheten ligger i att jag helst skulle vilja kunna ge siffror på svenska användare – eftersom det är en oerhört vanlig fråga både från åhörare och andra personer. Det går inte en vecka utan att jag åtminstone får två – tre såna frågor på Twitter. Problemet är att det är statistik som är svår att få tag i. Vissa tjänster frågar inte efter sån data och om de gör det är det sällan de låter den ligga ute eftersom det är data de kan kapitalisera på genom annonsförsäljning mm.

Samtidigt har jag också ofta blivit irriterad på att många inte riktigt förstått hur stort Facebook faktiskt är i jämförelse med övriga sociala medier som vi i västvärlden använder. Mitt mål har varit att försöka göra ett sociala medieuniversa över svenska användare men gav upp eftersom siffrorna är så pass osäkra.

Några noter runt att försöka göra en rättvisande bild. Vad är ett socialt media? Exempelvis så är Youtube knivigt att definiera och fr a svårt att egentligen avgöra vem som är en användare. Jag väljer att gå på deras definition som är personer som har konton. På samma sätt kan man fundera över exempelvis Skype: extremt stort men är det ett socialt media eller en digital telefon? Ska vi välja att diskutera hur mycket interaktivitet som sker så skulle Tumblr falla utanför eftersom det är ytterst sällan det sker kommentarer mm medan vi där ser mycket sådant på exempelvis Youtube.

Vidare: jag vill helst använda siffror på aktiva användare – för att fortsätta det i mitt tycke goda exempel som Facebook sätter genom att endast kommunicera antal användare som loggar in per trettio dagar och inte totalen av konton. Det är dock svårt att få tag på siffror för alla tjänster när det gäller aktivitet men fler och fler följer FB i detta vilket är oerhört positivt. För det är aktivitet som är det intressanta.

Jag har dock i nedanstående bilder valt att blanda både aktiva användare och andra siffror det ändå ger en någorlunda vettig bild av styrekrelationerna. Exempelvis är Facebook-siffrorna antal aktiva användare (valde en miljard för att på så sätt också få en vettig grund att arbeta med) respektive LinkedIn inte släpper någon aktivitetssiffra och deras siffra är därmed antal användare = konton (200 miljoner). Om jag skulle valt att strikt gå på en linje hade vi exempelvis fått svårt att jämföra de olika tjänsterna respektive att om vi fick tag på antal konton på Facebook hade det gissningsvis blivit ofantligt mycket större. Så jag valde att – för nån sorts meningsfullhet som pedagogiskt instrument – att bortse från detta. Dock är jag noggrann att påpeka detta.

Viktigt är också att inse att vi i dagens läge aldrig kan sätta likhetstecken mellan räckvidd och influens eftersom olika medieplattformar hela tiden påverkar varandra. Skulle vi göra en karta på vilken tjänst som exempelvis PR-mässigt har störst värde genom att influera flest personer med i sin tur stor reach skulle Twitter vara oerhört mycket större medan LinkedIn försvinnande liten. Skulle man göra en karta över en upplevd vikt och trend skulle Instagram växa liksom Linkedin medan Facebook bli relativt litet. Allt handlar om vilken vinkel man väljer – och i det här fallet har jag valt potentiell direkt räckvidd.

Först den internationella bilden. Den är intressant eftersom vi varje år fått en bild av hur utbredningen ser ut av sociala medier från Vincos men det intressanta är att också titta på hur styrkerelationerna ser ut.

konversationsmf_intl_800

 

Det man kan notera är att Facebook är ofantligt stort även när man adderar de kinesiska tjänsterna QQ, QZone och Sina Weibo. På samma sätt kan man notera att både Twitter och Google+ är mycket mindre än de kinesiska motsvarigheterna. Trots att de i genomslagskartan är stora i Ryssland så är VK relativt sett väldigt litet.

Så hur ser det ut om man anlägger en sorts västlig dimension och adderar en del i media ofta omtalade tjänster?

konversationsmf2012_800

 

Som ni ser var jag tvungen att låta Facebooks hela storlek hamna utanför bild. Räckvidden genom antal aktiva användare för Facebook är gigantisk. Som jag skrev när de passerade miljard-strecket för aktiva användare: det är något vi aldrig varit med om att på samma plattform det finns en sån stor kvantitet användare. Om man sätter det i relation till antalet totala internetanvändare så är den siffran på ungefär 2,2 miljarder: Facebook når ungefär hälften av internetanvändarna i världen. I Sverige är det runt fem miljoner aktiva användare per månad – alltså mer än hälften av den totala befolkningen.

Samtidigt är det viktigt att notera hur oväntat många användare Soundcloud har liksom att exempelvis Yelp har en hög aktiv användarbas (jag har försökt hitta siffror på Tripadvisor men inte fått tag på någon – om ni hittar så vidarebefordra dem gärna). På samma sätt ser man att dejting-tjänsten Badoo växt oerhört mycket liksom att Tumblr då är mycket större än vi trott.

Vad ska man dra för slutsatser av det här? Jag tycker det är en viktig bild att ha på näthinnan när man diskuterar dagens utveckling av tjänsterna men också om man som företag ska arbeta med sociala medier som en del av sin marknadsmix. Det här är mainstream, det är helt enkelt inte möjligt att undvika att addera Facebook i sin planering. Det behöver inte innebära att man idag väljer en sida där men det är extremt viktigt att hitta ett förhållningssätt och göra  konsekvensanalys på vad man kan vinna och vad man kan förlora på sitt val.

Men ska man då satsa på mindre plattformar? Är det inte bättre att lägga allt krut på de två-tre stora? Jag menar att bara stirra sig blind på räckvidd är att hoppa i galen tunna. Dels glömmer man bort att word of mouth-marknadsföring är både analog och digital, vilket innebär att till exempel Pinterest har ett stort värde för att nå de som gillar ens produkter och utnyttja det genom att ge dem innehåll till sina egna delar. Dels glömmer man då bort att allt mer eller mindre är sammankopplat: så det som någon ser på Twitter dyker inte sällan upp på Facebook. En film som man gillar delas lätt vidare till andra större plattformar.

Generellt skulle jag säga att sociala medier idag är på väg ner från toppen av den tänkta hypekurvan. Det innebär inte att det blir mindre intressant men att det nu finns möjligheter att börja bygga dem på ett sätt som är hållbart, långsiktigt och meningsfullt. De tidiga strategier – och fr a de företag som valt att hoppa på tåget utan strategi behöver genomlysa och titta på vad som faktiskt fungerar. På många sätt är det idag kill your darlings-tid och samtidigt bita-i-det-sura-äpplet tid för många som valt att bortrationalisera sociala medier som en kanal i sin mediemix. Från att mycket av mitt strategiska arbete med sociala medier handlat om att skapa svar på frågor om ”varför, vad och hur” för företag som ska ge sig in i sociala medier är det idag mer samma frågor som behöver något reviderade svar eftersom företag valt att gå brett och ostrukturerat. Det vi ser idag är Sociala Mediestrategi 2.0 där både KPI-er, en mer sansad målbild och en större insikt i vad det faktiskt innebär gör att trovärdighet och effekt kan öka.