Kategorier
Deepedition DigitalPR

Sociala medier in i 2.0 (och vi hänger med)

Det har varit intensiva veckor med mycket föreläsningar och mycket arbete. United Power går som en rejält uppskruvad klocka för tillfället med många nya spännande kunder. Deepedition DigitalPR fortsätter vara ett ben för föreläsningar respektive ett par kunder varav Peace & Love-festivalen är en (i år igen).

Generellt så förändras nu sociala medievärlden. Eller den går verkligen mainstream. Det innebär att företag som förut inte ens tänkt sig att arbeta med saker som Facebook, LinkedIn mm nu inser att det är en viktig del att addera på ett strategiskt och effektivt sätt i sin kommunikationsmix. För dem är det Sociala medier 1.0 men de har en möjlighet att utnyttja all den erfarenhet många andra företag har samlat. För många andra företag som jag jobbar med handlar det om att man startat arbetet men ofta utan ett strategiskt ramverk och struktur. Vilket gör att många företag nu kan sitta med mängder av plattformar som inte ger det utfall som tänkt, eller kräver mycket arbete då själva grundstrukturen inte optimerats. För dem är det Sociala medier 2.0 – att utveckla det som finns mer strategiskt och taktiskt göra nyorientering.

För min del innebär det att jag mer och mer arbetar med hela den digitala närvaron hos kunder – och att det är en del av kommunikationsstrategin. Digitala egna medier är grunden och det andra konvergerar trafiken. Genom att strukturera redan befintliga kanaler och renodla innehållsinriktningen för att skapa så många olika perspektiv som möjligt på varumärket – eller flera olika sätt att berätta en story – skapas högre incitamentskraft och bättre effektivitet.

Och då kommer vi tillbaka till föreläsningar. När jag förra veckan tittade framåt var min april och maj relativt fri från föreläsningar men jag vet att det droppar in förfrågningar i slutet av februari och det börjar redan ske. Jag och Sarah kommer föreläsa på Easy Fairs Online Marketing and E-commerce respektive på Search Integrations Knowledge Day. Vi siktar också på att göra något skoj på Webcoast i Göteborg. Jag kommer själv dels göra en del workshops under senare delen av mars respektive prata på en internationell mässa om telematik om våra beteenden och värderingar i ljuset av att vi mer och mer lever i realtid. I närtid kommer jag försöka diskutera Klout på SSMX.

Men det finns alltid plats för fler. Jag kommer gärna och gör strategiska workshops eller föreläser om både sociala medier 1.0 eller 2.0. Jag och Sarah kommer att bland annat ha en föreläsning om just att strategiskt, taktiskt och operativt arbeta med sociala medier från början eller som fortsättning. Vi kommer att utveckla föreläsningen som vi hållit hittills runt olika marknadsföringstrender där vi konstant adderar case och scenarion runt relevance marketing, influence marketing, content marketing respektive converged marketing.