Kategorier
Allmänt Sociala medier

Facebook Timeline tar tid på sig

Den stora omgörningen för Facebook: Timeline som jag skrev om efter utvecklarkonferensen f8 tar tid på sig på grund av den varumärkestvist som man hamnat i med företaget Timelines.com som driver en liknande tjänst som den som Facebook nu satsat på för våra personliga sidor. Som det ser ut nu så lär inte utrullningen ske under 2011 eftersom domstolen valt att skjuta fram den hearing som skulle ske den 24e december. Det är fortfarande möjligt att bli med Timeline genom att addera sig som utvecklare och skapa en applikation men just nu rullas inga nya applikationer ut som utnyttjar Open Graph 2.0.

Det är mycket tråkigt och självklart stör det Facebooks övriga utrullningar för att möta både ökad efterfrågan och den eventuella konkurrens som Google+ kan utgöra.