Kategorier
Analys Plattformar

Google+ ett plus för social computing och B2B

Slutligen har Google+ börjat att släppa upp sina sidor för företag. Först är det betalande Google Apps-användare som får tillgång till tjänsten vilket är mycket smart drag av Google då man direkt skapar mervärde för de som valt att bygga sin dokumenthantering, mailhantering mm på Google Apps. Vi andra får vänta men kan ändå börja göra ett val hur vi ska hantera det här.

Jag har skrivit om Google+ tidigare – och jag står för min skepsis om tjänsten som en Facebookdödare. Men också visar de nya tjänsterna att Google+ verkligen utvecklar den sociala webben.

Genom att Google väljer att satsa vidare på att skapa ett helt och sömlöst nätverk med Google+ i centrum så skulle jag säga att Google+ for Business inte i första hand är ett hot mot Facebook utan snarare mot de företag som satsat stort på att bygga sin tjänst på B2B-interaktivitet, på stora företag som bygger in socialt nätverkande i sina programsviter och det är åtminstone i första hand ett rejält hot mot LinkedIn. Utmaningen ligger som tidigare i att skapa ett sug för vanliga privatanvändare.

Google+ for Business bygger på att företaget skapar en profil och ett antal kretsar (Circles) och kan på det sättet hantera all sin kommunikation genom att segmentera den till olika av dessa kretsar: kundsegment, interna grupper, partners: välj bara rätt krets/cirkel att posta i. Genom att addera både samarbete inom Google Docs och möjligheten att visa skärmbilder i Hangouts bygger man också möjligheten att jobba med ljud och bild i supportärenden, både i grupp och enskilt. Det innebär att företag som är bäst på att skapa intressant kommunikation för exempelvis sina kunder inom ett visst segment också skapar mötesplatser för både konkurrenter och samarbetspartners inom samma segment. Det kommer samtidigt också innebära att hålla tand för tunga och ett hot mot företag som inte håller vad deras varumärke lovar: kunderna kan börja prata med varandra och se att det finns olika erbjudanden, och att dåliga saker företagen gör är genomgående. Samtidigt kan det fungera som bra endorsement och recensionstjänster för företag som sköter sig.

Google har i plus tagit mycket av de bästa idéerna från Wave och vävt in det tillsammans med snabbheten och enkelheten i Buzz till att bygga något som inte är ett socialt nätverk utan mer ett socialt intra-/extranät. Den sömlösa integrationen är ett smart och nödvändigt drag men som också innebär att Google låser in sina användare.

Som social computingverktyg kommer Google+ for Business bli skarpt: integrationen mellan Google Docs, Google Reader och andra tjänster är extremt vältänkt. Som B2C-nätverk tror jag inte att det kommer bli samma styrka. Som individuella konsumenter är vi mer intresserade av att ha kontroll, mer intresserade av att få en upplevelse än att det är grymt funktionellt. Men när vi är konsumenter på företagets uppdrag är inte wow-faktorn lika stor utan snabbhet, säkerhet och att kunna göra bra beslut viktigare. Där kommer Google+ kunna bli en mycket intressant spelare. Genom att man kan följa en länks gång inom nätverket genom nya tjänsten Ripples och att man enkelt kopplar på sitt Google Analytics-konto även på den nya företagsprofilen kan också varumärken få enkel och bra koll på vilka som intresserar sig för de uppdateringar som man skickar ut i sina nätverk.

Så LinkedIn, som nyss lanserat sina företagssidor, kommer att få det svårt att slå sig in på den planhalvan och får nog fortsätta att vara en snygg och enkel CV-plats; deras diskussionsgrupper och företagsuppdateringar får svårt att matcha det Google+ erbjuder. Damoklessvärdet har fallit helt enkelt. Google+ blir också ett nytt incitament för företag att börja använda Google Apps for Business för att kunna samarbeta inom företaget med dokumenthantering, mailhantering och nu också Google+ som intranät.

Är du företagare som framförallt jobbar inom B2B-segmentet så är det här mycket intressant att titta på men om den främsta affären ligger i B2C så är fortfarande Facebook det centrala att investera i och detta av två skäl – och det är här jag fortfarande är djupt skeptisk till att Google+ på allvar kommer att hota Facebook:

  • B2B, som jag tidigare sagt, handlar om mycket mer funktionell socialt nätverkande. Google+ är enklare att skapa informationsflöden i, det är möjligt att dela dokument på ett bra sätt och att interagera runt dessa – både som kund och företag. Genom den enkla segmenteringen av meddelanden ner på individnivå så innebär det bra möjligheter för säljare och säljteam att interagera med enskilda kunder och med grupper av personer hos kunder. Det är stora möjligheter när det gäller att bygga ut en supportorganisation för mer avancerade frågor liksom att det är extremt fruktbart att kunna använda det som ett intranät i större företag.
  • Fortfarande är de flesta inriktade på att separera sin arbetsroll från sin privata roll. Jag tror inte övervakningen är ett stort problem om man väljer att använda Google+ som arbetsverktyg. På det sättet klarar vi av att hantera åtminstone två separerade nätverk. Rädslan att råka skicka en mer privat eller personlig postning upp i sitt företagsnätverk är stor: både från enskilda användare och företag/varumärken. Vi är inte heller så intresserade av att se uppdateringar i vår privata Facebookfeed från företag vi integrerar med i jobbet. Det är hämskon för Facebook där du hela tiden måste vara ”dig själv” även om du skulle vilja interagera med ett företag på ditt företags vägnar. En del har börjat att använda sig av de egna Facebooksidorna för att på så sätt kunna interagera med andra företag men Facebook har valt att inte satsa på B2B-spåret. Att man väljer att hårt koppla Google Apps till Google+ indikerar att man räknar med de stora användartalen när företagen som använder tjänsten kommer att driva sina anställda, kunder och samarbetspartners till sitt intra/extranät på Google+.

Självklart kommer Facebook att svara på den här utmaningen på något sätt – jag gissar att vi kommer att snart se det försenade Timeline inte bara för individuella sidor utan också för Facebooksidorna. Men jag tror att Facebook kommer att välja att ännu starkare driva B2C-utvecklingen och stärka nyttan för konsumentdrivna varumärken snarare än att försöka att koppla ihop sig med den mer businessdrivna delen av vårt användande av internet. Företag är också intresserade av att satsa på en investering per marknadssegment och får Google+ fart kommer det att ta B2B-segmentet – och det är en rejäl möjlighet för mindre företag att arbeta effektivt.

LinkedIn kommer att vara den som får mest spö av Google+ men jag tror också att Twitter kan få en del svårigheter eftersom man ännu inte kommit med en bra lösning när det gäller att profilera sitt varumärke och med mätning. Liksom att jag tror att nyhetsbrev inom B2B på längre sikt lever på lånad tid: det är enkelt att skapa ett flöde av nyheter och genom olika sätt att begära att få vara med i en ”nyhetsbrevscirkel” hos intressanta företag så blir det en del av flödet snarare än tillfälliga nedslag av information. Självklart kommer Google att ännu skarpare satsa på integration med sin sökmotor – och här är det ett rejält hot mot Facebook vars sök är fullkomligt uselt.

Generellt skulle jag råda att man tittar på utvecklingen som företag. Är man inom B2B-segmentet gör man det på ett mycket aktivt sätt och är man redan Google Apps for Business-användare bör man utnyttja möjligheten att testa integrationen och dedikera tid att börja bygga nätverket fr a internt. Som vanligt handlar det också om att ha en strategi för användandet av en tjänst och med den mer komplexa nätverksvärld vi lever i blir det viktigare och viktigare.