Kategorier
Branding Deepedition DigitalPR Planning Sociala medier

Sociala medier handlar om mer än marknadsföring

Det är snart fyra år sedan jag började, tillsammans med Brit Stakston, att på allvar föreläsa som sociala medier. Det har lärt mig mycket. Idag sker en oerhört snabb utveckling mot att sociala medier inte längre är en option eller ens en addition utan verkligen en del av en mediamix för de flesta företag. Jag har varit med i hela förändringsprocessen från det att marknadschefer funderade på vad det här med bloggar var till idag när i princip alla som kommer på en föreläsning åtminstone har Facebook och fler och fler har prövat på flera andra plattformar.

Den stora svårigheten som fortfarande finns är att tänka bredare än att det handlar om reklam. De företag som lyckas med det har ett försprång nu när sociala medier på bred front kommer in i företagsvärlden både hos stora och hos små. Sociala medier är inte ännu en marknadsföringskanal – det är ett förhållningssätt och en genomgripande förändring av hur företaget möter sina konsumenter. Varumärkesarbetet påverkas, utbudskommunikationen påverkas, efterförsäljning som kundtjänst är delar som på olika sätt måste hantera sociala medier. Men också utveckling av både produkter och tjänster liksom av företaget påverkas i grunden av sociala medier.

Det utmanar och skapar möjligheter. Marknadsavdelningar måste tänka om och förstå att de mer och mer fungerar som varumärkespedagoger och interaktionsdidaktiker men också på ett helt nytt sätt få arbeta med kunder direkt: på företagets Facebook, i Twitterflödet och i kommentarsfälten. På samma sätt blir kundtjänst och support synliga eftersom frågorna som dyker upp bäst kan hanteras av dem. Säljarna måste förhålla sig till att faktiskt uppehålla sina relationer med kunder, och söka nya kunder, på digitala plattformar och inte längre kunna gömma sig i Powerpointträsket utan behöver visa sin kunskap, företagets möjligheter i dialog som fortgår även efter att det fysiska mötet skett. Produktutvecklare måste ha ännu större öron och lägga dem där deras användare finns, och våga att fråga även utanför kontrollerade fokusgrupper.

I grunden har det skett som kan tyckas som en dålig myt: konsumenten har fått mer makt. Inte bara när företagen får skäll utan generellt så måste företag öppna upp för att svara mot konsumentens behov inte bara av varor och tjänster utan också av kunskap och upplevelse av personligt engagemang.

Mitt i allt finns varumärket och även det måste förändras – varumärket måste bli socialt. Det är än mindre en logotyp utan varumärket baseras på de relationer, de behov som det kan uppfylla med sina produkter och tjänster. Social branding handlar om att förstå varumärket i en värld där varje konsument är sin egen målgrupp och där värden hos varumärken skapas oavbrutet. Allt beror på bilden som ges (eller avsaknaden) i relationen som kontinuerligt skapas både i de egna såväl som i de medier som varumärket förtjänar genom att bygga närvaro, bygga nytta och skapa positiv upplevelse. Oavsett mediaslag men framförallt numera också på digitala plattformar.

Idag är det inte längre generell kunskap som behövs om sociala medier utan grundläggande gemensamma förhållningssätt i företaget. Insikter om att sociala medier handlar om business intelligence, om varumärkesutveckling och en ny metod för att möta kunderna.

Jag föreläser nu om sociala medier men mer och mer om sociala medier i ett nästa steg – om man vill skämta kan vi redan nu börja att prata om ”sociala medier 2.0”.

Hur ska ett företag göra för att faktiskt utnyttja dess fulla potential? Hur ska ni göra det? På vilket sätt kan man använda sociala medier som minst lika mycket en lyssningskanal och effektivt analysera det man möter för att kunna stärka sin affär, bygga sitt varumärke och öka kundnytta? Hur skapar man synergier mellan alla olika medier som man använder?

Hör av dig för förslag på föreläsningar som pratar mer om varumärket och processerna än om plattformarna. Eller om att använda sociala medier för business intelligence. Behöver ni stöd i strategiska processer för att effektivt börja använda sociala medier, hitta taktiska lösningar och kreativa koncept så står jag gärna till tjänst. Eller bara ett bollplank för varumärkesutveckling, planning, kreativa koncept eller namnstrategi. För jag är nyfiken på nästa steg in i sociala medier. Är du?