Kategorier
Branding Deepedition DigitalPR Planning Sociala medier

Sociala medier handlar om mer än marknadsföring

Det är snart fyra år sedan jag började, tillsammans med Brit Stakston, att på allvar föreläsa som sociala medier. Det har lärt mig mycket. Idag sker en oerhört snabb utveckling mot att sociala medier inte längre är en option eller ens en addition utan verkligen en del av en mediamix för de flesta företag. Jag […]