Kategorier
Analys Planning Spaning

En självklar del av vardagen

Varje år gör Språkrådet (som är en del av Institutet för språk och folkminnen) och Språktidningen en ”nyordslista”. De erkänner själva att det är ett pr-stunt för att öka kännedomen om sitt arbete för bra språk och insikten om att språket konstant utvecklas. Språkrådet gör för övrigt ett gediget jobb både på Twitter genom att […]

Kategorier
Analys Planning

De intressanta frågorna i Svenskarna och Internet

Årets Svenskarna och Internet är mer ett verifikat av vad många andra undersökningar visat: internetanvändningen är inne i sin första stabiliseringsfas. Nästan nittio procent har tillgång till internet, mer än sextio procent använder sociala medier och andra tjänster och funktioner ligger övergripande på höga nivåer. Att smartphones ligger på närmare sjuttio procent och surfplattorna i […]

Kategorier
Branding Planning

Låt bilden bli en del av varumärkets historieberättelse

Paul Frigyes skriver om ”instagram-generationen” (onekligen är det korta generationer vi har nuförtiden) och att det bara är egna bilder som gäller för att bevisa att något hänt. Han förklarar än en gång sin skepsis mot sociala medier och tar fram Sontags i min mening lite bakvända resonemang runt fotografiet som skuggande verkligheten. Samtidigt så […]

Kategorier
Branding Deepedition DigitalPR Planning Sociala medier

Sociala medier handlar om mer än marknadsföring

Det är snart fyra år sedan jag började, tillsammans med Brit Stakston, att på allvar föreläsa som sociala medier. Det har lärt mig mycket. Idag sker en oerhört snabb utveckling mot att sociala medier inte längre är en option eller ens en addition utan verkligen en del av en mediamix för de flesta företag. Jag […]

Kategorier
Planning

Svarar du på frågan?

En fråga som alla bör ställa till sin kommunikation oavsett om det handlar om reklam, sociala medier eller sälj: ”Svarar du på det som efterfrågas?”  

Kategorier
Planning

Ett personligt inlägg om planning

Strateg, reklampsykolog, kreatör, pain in the ass, oförståelig, briefmaskin, konsumentens vän. Det finns många olika sätt att se en planner.  Leons (@theplanninglab) genomgång av olika planningroller på APGs blogg – och inte att förglömma den diskussion som följde i kommentarerna: av de som i mitt tycke tillhör svensk plannings skarpaste hjärnor. Där finns bland annat […]

Kategorier
Planning Strategi

Är det där jag?

Att jobba med persona är roligt, effektivt och kan skapa grund för mycket mer insikter om de som man som kommunikatör, marknadsförare eller varumärke faktiskt ska prata med. Det handlar om att koka ner en mängd fakta och erfarenheter runt konsumenter och målgrupp till ett antal specifika persona – människor som man skulle kunna träffa […]