Kategorier
Planning Strategi

Är det där jag?

Att jobba med persona är roligt, effektivt och kan skapa grund för mycket mer insikter om de som man som kommunikatör, marknadsförare eller varumärke faktiskt ska prata med. Det handlar om att koka ner en mängd fakta och erfarenheter runt konsumenter och målgrupp till ett antal specifika persona – människor som man skulle kunna träffa och känna igen. Exempelvis ”flitiga Fredrika” osv. Själv väljer jag gärna att arbeta med personametoder så ofta jag kan för att på så sätt inte bara fastna i demografiskt målgruppsexcessande.

MIT Labs har en intressant funktion som vaskar fram saker ur olika onlinedatabaser och så här ser min ut:

Bilden visar problemet med att göra saker automatiserat: tolkningen är språkligt begränsad. I det här fallet är det gula fältet ”sport” – och de som känner mig vet att jag knappast skriver så mycket om sport :).

Ett annat onlinesätt att skapa persona runt en enskild person är Blogipedia som Ted Valentin skapat. Där samlas det som skrivs om en person på bloggar. Så här ser min sökning ut:

Det jag tycker är mycket viktigt – som i all planning – är att arbeta med både strukturerad faktainsamling och analys men också våga att arbeta med den egna erfarenheten och inte att förglömma: kreativiteten. När man börjar att skönja konturerna av en persona måste man också som planner våga att skapa en rollpersona som känns riktig. Det är en kreativ process som självklart hela tiden måste itereras mot den fakta man har tillgång till.