Är det där jag?

Att jobba med persona är roligt, effektivt och kan skapa grund för mycket mer insikter om de som man som kommunikatör, marknadsförare eller varumärke faktiskt ska prata med. Det handlar om att koka ner en mängd fakta och erfarenheter runt konsumenter och målgrupp till ett antal specifika persona – människor som man skulle kunna träffa […]

Reboot #Impulse shaped or just new ways for old ideas

Iskander Smit från Info.nl on Impulse Shaped Services (se www.targetisnew.com) Vi fick varsin lapp där vi skulle välja ett antal symboler som Iskander sedan valt att sätta in i en personafältare. Det kändes väl sådär – och när han fick frågan om han använt det här teoremet så kunde han inte säga att han gjort […]