Kategorier
Konferens

Reboot #Impulse shaped or just new ways for old ideas

Reboot 11Iskander Smit från Info.nl on Impulse Shaped Services (se www.targetisnew.com)

Vi fick varsin lapp där vi skulle välja ett antal symboler som Iskander sedan valt att sätta in i en personafältare. Det kändes väl sådär – och när han fick frågan om han använt det här teoremet så kunde han inte säga att han gjort det. För personabyggande är inte så enkelt att man kan be människor välja en trumma eller en gitarr, en ballong eller en boll etc. och sedan lägga dessa på ganska komplexa val. Men ok – jag blev paparazzi-personan: jag gillar därmed att titta och lyssna och sedan föra det vidare? Tyvärr en session som jag hade stora förhoppningar på men som inte blev så bra som jag trott. Antagligen inte enbart beroende på att Iskander var en extremt energilös föreläsare utan att det ju är ett ämne där jag faktiskt jobbar inom.

Nedan finns min liveblogg från sessionen:

A scattered online environment. Tim O’Reilly: Devices will all have sensors. In the end it is about how to use it in your service.

Scattered behavior. Kevin Kelly: The increase of diversity. Services adapt to the context of one person. Armanos Social System.

Make magic by mixing the right amount of expected and unexpected experiences.

New design and new marketing need often an organization built around the same principles. It’s not about creating interface between client and organization. Services are realtime – and realtime creates dynamics – and user collaboration. Users will more and more hack the service to use it for the themselves.

life scripting persona – not about segmentation of people but of behavior (psykografi). Positioning cookbook: individual – social vs archive – realtime and the Z-axis is closed – open. Using four general personas: the control freak, the self proclaimed guru, the advisor and the scientist.

A small testing of positioning: a paparazzi.