Kategorier
Konferens

Reboot #Urban city bottom up

Francesca Birks from ARUP on Bottom up cities.

En intressant take på urban utveckling och hållbarhet men det kändes väldigt programmatiskt och inte helt igenom kopplat till min verklighet. Lite väl förenklade slutsatser om urban farms och liknande. För att fritt citera Bruce Sterling: ”so you shall all be growing tomatoes – well, that’s a hard job for geeks”.

Några anteckningar blev det på bloggen:

Att skapa community för att förändra staden.

Monocles “The Perfect City”.

The urban power – wealth, health + opportunity. Stadsutvecklingen sker i utvecklingsländer.

För 100 år sen var de största städerna multi-modala.

Bottom-up cities. A city where individuals choose to become involvet with the resolving challenges. Shaping their communities and participatory and inclusive.

Examples: urban farms, liveable streets/complete streets, “public services” (inte TV utan services straight to the public) and social innovation.

Väldigt mycket handlar om att skapa platser lika mycket som nyttan i en rent faktisk mening. Ett av problemen handlar om öppenheten och tillgängligheten.

Spännande är tanken på social hacking och social innovation. CutNPaste Cities – www.driversofchange.com/projects/cut-n-paste-cities.php. Projektet bygger på att fråga personer vad de gillar bäst av staden – vad fungerar och gör staden meningsfull.

www.thechangeyouwanttosee.org