Kategorier
Konferens

Reboot #Impulse shaped or just new ways for old ideas

Iskander Smit från Info.nl on Impulse Shaped Services (se www.targetisnew.com) Vi fick varsin lapp där vi skulle välja ett antal symboler som Iskander sedan valt att sätta in i en personafältare. Det kändes väl sådär – och när han fick frågan om han använt det här teoremet så kunde han inte säga att han gjort […]