Kategorier
Sociala medier Spaning

Dialing down – en gryende trend

Att avgränsa sig och koppla ner vissa delar av ens sociala flöde är en sorts ”trend” som växer i skuggan av det som vi benämnde ”social media backlash” i trendspaningen inför året. Backlashen är där – delvis orkestrerad av det faktum att väldigt mycket av den sociala interaktionen befläckats med mer eller mindre professionella troll, av näthatare men också som en pendang till det faktum att sociala medier idag verkligen är en del av vardagen.

10333267583_cf9bf47c3b_z

Den trend som börjar att synas är dock något annat. Det är skilt från de som ”tar semester” från sociala medier eller under fanfarer kopplar ner sig helt (och tenderar att dyka upp ganska snart igen) utan i grunden snarare en form av normalisering av en situation där antalet timmar spenderade på sociala medier respektive andelen information som måste filtreras helt enkelt når en kokpunkt. Jag har sett många som mer eller mindre strukturerat försvinner eller använder vissa kanaler mindre. ”Dialing down” istället för unconnect.

Ett intressant exempel är CGP Grey som är en ganska välkänd Youtuber inom science-segmentet liksom att han driver en stor podcast som heter Hello Internet. Och är under november i färd med att göra en ”dialing down” dvs. att minska, rensa och skapa en annan grad av inkommande information i vardagen.  Han och Myke Hurley från Relay.fm pratar om det i podcasten Cortex också – där Myke har testat att ta bort Twitter en stund. Det finns allt från att man slutar använda vissa kanaler till att man hårt rensar i sitt följande – inte minst följande av företag.

Det finns ett antal intressanta aspekter på det här med att göra en ”dialing down”:

  • Det är en ganska logisk följd av två faktorer:
    • att mängden med information bara kan öka till en viss mängd för en person att klara av. För personer som CGP Grey och andra innebär det att inte bara det man valt att prenumerera på tenderar att öka utan också ”inkommande samtal” i meningen av tilltal från andra som man då måste välja att förhålla sig till: antingen svara eller strunta i och därmed ta konsekvensen av sitt val (tidsåtgång vs ickesocial).
    • Den andra faktorn är att antalet kontaktytor ökat. Det har egentligen inte kommit fler tjänster men i varje tjänst har antalet möjliga kontaktytor ökat inte minst genom att alla implementerat olika uppdaterade direktmeddelande/chatfunktioner. Plötsligt så har man inte bara ett flöde av inkommande samtal att kolla per tjänst utan (minst) två.
  • Samtidigt som ovan så upplever jag att flera som väljer dialing down, eller valt att ”ta sociala mediesemester”, har en ganska introvert syn på sociala medier. Eller kanske ha en väldigt traditionell syn på dem. Helt enkelt blir det lite av att man har ett envägsförhållningssätt – jag skickar ut meddelanden. Det faktum att det i grunden bygger på tvåvägskommunikation vilket blir en relation glöms bort eller åtminstone så problematiseras den inte.

Vad kan vi lära som företag av den här tidiga trenden? Först och främst att den knappast kommer bli vida spridd. Det finns viktigare indikationer att agera på: förändringar i demografier, en högre specialisering av vilken kanal som väljs för vilken del av användarens vardag liksom det faktum att andelen innehåll ökar ständigt och därmed utmaningen att synas och att hålla sig relevant. Det sista är självklart en viktig sak för att på olika sätt skapa ett så pass högt värde att man får vara kvar bland dem som rensar sina flöden alternativt ”flyttas” med in i de kanaler som fortfarande väljs av den som väljer bort vissa kanaler.

Det är också viktigt tänka igenom hur både du själv som personligt varumärke, som person som bär ett varumärke eller i era varumärkesflöden hanterar ”inkommande samtal”. Vi ser en markant ökning av frågor, kommentarer i många fall och det kommer också nå en gräns för er. Innan det sker bör man säkerställa en strategi liksom att se till att använda verktyg för att förenkla och strukturera informationsflödet. Liksom att vara försiktig med att själv välja en dialing down utan att tänka på att personer valt att följa dig eller ert varumärke.

Det sistnämnda är också viktigt att tänka in och diskutera med de influencers man valt att arbeta med. Vad händer om de plötsligt väljer att göra en radikal dialing down i den kanal som ni valt att arbeta med dem i? Hur hanterar ni överenskommelsen och hur tar ni hand om de relationer som börjat byggas för ert varumärke i det fallet?

Generellt behöver vi knappast ligga sömnlösa för det här men det är en faktor att ha i bakhuvudet i vissa lägen, och kan komma att kräva ett strategiskt förhållningssätt.

Photo by Matthias Ripp under CC 2.0