Kategorier
Analys Sociala medier Socialbydefault Spaning

Digitala trender och sociala medier 2015

Ett nytt år startar – 2015 och vi blickar framåt. Marknadsföringsvärlden och medierna förändras snabbt, för oss som varit med i sociala mediesvängen ett längre tag blir det lätt att säga ”vad var det vi sa”. Men det ger väldigt lite tillbaka så låt oss helt enkelt se var vi är och var vi är på väg?

Så vad kan vi tänka för trender och för utveckling under 2015? Vi har läst, tänkt och tittat på ett antal olika utvecklingar. Den här postningen är grunden för Social by defaults trendföreläsningar vilka ni kan läsa mer om på vår sajt.

trender2014

Skiftet är färdigt paradigmet är satt

Först och främst. Det vi ser är en utveckling som inte längre bygger på jättestora hopp. Vi har redan tagit det största steget. Nu handlar det om att verkligen förstå och utnyttja de kanaler och plattformar som finns tillhands, utveckla affären och sy ihop både konvergering och integration mellan digitalt och analog. Läs gärna Deepeds postning om paradigmskiftet från 2012.

Mycket av det som skrevs förra året gäller även i år. Att förstå och arbeta med sina målgrupper är viktigt – de tre grundläggande behoven anticipate, aggregate och allocate är fortfarande lika viktiga för ett strategiskt förhållningssätt. Content marketing, storytelling, visual storytelling och curation har under året visat sig vara centrala för framgångsrikt arbete inom sociala medier. En del av det återkommer vi till i årets framåtblick.

Precis som noterades i förra årets postning så mognar digital marknadsföring – om vi förra året pratade om att digitalt är mainstream så är det i år dags att prata om digitalt som grunden för all kommunikation och affärsverklighet. Digital transformation är den utmaning de flesta företag och organisationer står inför. Digital transformation innebär att inte bara kommunikationen behöver utgå från det digitala utan de flesta processer behöver hitta sin digitala grund, och väldigt många företag måste se sin affär i ljuset av den digitala utvecklingen.

Digital first. Digitalt i grunden

För kommunikationen gäller att tänka digitalt first – och mer och mer se analoga medier, traditionella sätt att informera som optioner och vid behov. Det utmanar inte bara organisationer utan lika mycket stora delar av kommunikationsbranschen och reklambranschen. Allt från att bygga strategiskt stöd till att producera rätt marknadsföring kräver en bred och djup digital förståelse.

Digitalt behöver vara basen för företags marknadsföring framöver. Att arbeta med alla plattformar, och alla skärmar. Integrerat på ett sätt som vi länge pratat om, men som idag måste göras verkligt. Samordning mellan sökmotorsmarknadsföring och -optimering, sociala medienärvaro och marknadsföring på dessa kanaler, native advertising och digital pr behöver vara självklara delar i grunden för kommunikationsplaneringen – inte något som adderas efter att tankar, riktlinjer och strategier lagts.

Vår viktigaste skärm är i vår hand

Mobilen har snabbt gått från att vara något som ingen marknadsförare brytt sig om till att idag vara den absolut viktigaste skärmen. 2nd screen har blivit first screen. Stora målgrupper surfar inte nätet från annat än sina mobiler och det innebär att det är igenom den skärmen de kommer att möta ditt företag. Idag ser vi en viktig utveckling där mobilen är själva hubben – navet för en majoritet av människors vardag. För från att vara en plats för kommunikation, och som vi kunde se redan förra året, sociala mediers viktigaste plattform så ser vi idag mobilen som transformeras till en skärm med vilken vi sköter vår vardag. Sökningar, sociala medier, navigering i den fysiska omvärlden, kamera för minnen, anteckningar, minneslappar.

Iphone 6 och dess enligt vissa makabert stora syskon 6 Plus visar att Apple följer trenden med mobilen som första skärm. Mobilen är vår dator, och för att kunna utnyttja den fullt ut behövs en skärm som är tillräckligt stor. Samtidigt kommer vi se en utveckling där applikationerna blir enklare, mer renodlade och inte minst både röststyrning och notifieringar blir bättre – vilket kan ge plats för telefoner som inte behöver vara fullt så stora.

Fler och fler bankärenden och ekonomiska transaktioner sköts via mobilen. Utvecklingen av wearable tech och home automation exploderar. Alla har mobilen som gemensam samlande plats. Styrning av olika gadgets, hantering av allt från ljud till erbjudanden, allt dockar i mobilen. När vi dessutom ser en utveckling av fysiska platser och affärer som satsar på local awareness blir mobilen inte bara en reaktiv skärm utan en aktiv del i livet – genom ibeacon-teknikens utveckling ser vi en helt annan möjlighet att bygga relationer som inte är intrusiva men relevanta.

NFC, påklädd teknik och sömlöshet

En viktig operativ del är därmed att fundera över vilka trender som vi ser i mobilens utveckling. Att den kopplas ihop med mängder av annan hårdvara är självklart, och all hårdvara som skapas idag har mobilen som nav. Bluetooth är idag en livsviktig funktion hos mobilen. Allt blir blåtandskopplat och fler och fler tillverkare väljer att använda NFC trots att det än så länge är för låst på Apple-sidan för att bli fullt implementerat och använt.

En sannolik utveckling är dock att även Apple släpper NFC fritt under kommande år. För NFC ser ut att bli, inte bara en fullödig digital och mobil teknik för transaktion av pengar, utan minst lika mycket transaktion av information och annat. Det kommer bli enklare och även om det inte sker i år så kommer de stora kortföretagen att konvergera till mobilen.

Wearable tech, smarta klockor mm kommer att konstant satsa på att utnyttja mobilen som hub – men enklare och mer sömlöst sammankopplade än någonsin tidigare. I realtid och med mer renodlad funktionalitet som inte mobilen i sig kan ge. Vi kommer se försök med wearables som är stand alone men genomslaget för såna gadgets kommer ligga långt fram.

Notifieringarnas tid är nu

En väg att gå är att renodla funktionalitet i olika appar och bygga ihop dem sömlöst. Facebook har flaggat för att de kommer att fortsätta att utveckla stand alone-appar och flera andra företag verkar följa efter. Notifikationerna ser ut att vara en stark trend liksom att vi kommer se bättre och mer solid integration med röstfunktionerna på telefonerna.

Som tidigare noterat kommer inte bara wearables vara kopplade till telefonen utan också mer och mer hårdvara till hemmet eller kontoret blir en del av vår mobila vardag. Liksom local awareness-teknik vilket helt enkelt innebär att vi blir uppkopplade mot vår vardag och vår omgivning. Vi kommer se många nya tjänster och nya produkter som bygger på detta – och som marknadsförare blir det oerhört viktigt att förstå att använda detta redan i början.

”Online is the real world too”

Citatet är från en Twitter Q&A om digital marknadsföring och det är en viktig del av vart vi är på väg. Utvecklingen av sociala medier handlar om att de blir massmedia, samtidigt som de skapar en än mer nischad och personlig informationsstruktur för användaren.

Den viktigaste lärdomen fler och fler traditionella medier, men också marknadsförare, gör är att integrera sociala medier som en viktig del i varje kampanj och i kommunikationsstrategin. Sociala medie-strategier blir inte obsoleta men kräver plats i den övergripande kommunikationsstrategin. För att lyckas att integrera alla delar av digital kommunikation som beskrivet ovan så krävs integration i både strategiskt och taktiskt arbete inom företagen.

Media is the message har nått version 2.0 där olika plattformar kommer användas för olika behov, olika innehåll och vid olika tidpunkter i en övergripande storys livscykel. Det innebär att det finns plats för nischade spelare men att de fyra-fem stora kanalerna kommer att vara viktigast för kommunikationsinvesteringar.

Sociala media universe

Så blir sociala medier 2015

Sociala medier blir under 2015 slutligen något som är ett krav snarare än en lyxig adderad del. Investeringarna kommer att behöva göras på längre sikt eftersom det inte är kanaler för sprinttävlingar utan mer ett ultramaraton. Vi kommer dessutom se en snabb utveckling av mer renodlade strategier från kanalerna.

Det blir inte meningsfullt att prata om ”sociala medier” utan att förstå att varje kanal har sin egen position och funktion, målgrupp och kontext. De kommer att allt snabbare äta av mediakakan liksom att digitalt kommer under året att öka sin andel av reklamkakan. Helhetssynen över den digitala storyn och den digitala ekosfären är viktig, integration med webben på ett fullödigt sätt respektive strategier som går ner på kanalnivå och med ett taktiskt öga på innehållet är nödvändiga.

Investeringar i sociala medier kommer att handla om än mer ROI-baserade smarta lösningar och mindre av klassiska kampanjeupplägg. Reklam handlar om att driva trafik till en plats som konverterar. Innehåll blir det som bygger leads.

En av de allra viktigaste trenderna är nog ändå social webb. Att på riktigt integrera både sociala mediekanaler men också hela sociala medietänkandet på sin egen webb. Gamla sanningar och framgångar börjar bli riktigt intressanta case (My Starbucks Idea) och nya exempel (som Maersk) visar vägen. Social webb handlar om integration och invasion av det sociala även in i de funktionella delarna av en webb. Och ingen bransch kan ducka för det men behöver hitta sin nivå och sin strategi.

Ingen kanal är den andra lik

När det gäller kanalerna så är det Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter och Instagram som är de fem viktiga. Samtidigt ökar såväl Vine som Snapchat när det gäller marknadsföring gentemot en yngre målgrupp, och Slideshare bör vara en naturlig del i ett företags sociala mediepalett om man verkar inom B2B-segmentet.

Facebook fortsätter att bygga en digital infrastruktur för min personliga vardag. Mobilen är helt i fokus. De förändringar som Facebook gjort när det gäller såväl algoritmen, till att renodla annonsförsäljningen respektive sätta igång sin annonsplattform Atlas visar att man fokuserar på att bli ett sorts user generated media hus. Den nya sökmotorn där du nu kan söka på termer respektive ökat fokus på en spridning som bygger på relevans skapar intressanta förutsättningar för fortsatt tillväxt både på användarsidan och i ekonomiska termer. Dock kommer minskningen av användandet hos tonåringar är en utmaning. Samtidigt startar Facebook en ny möjlighet att bygga en e-handel i själva Facebookstrukturen.

LinkedIn ryktas att under 2015 släppa större uppdateringar som ska göra dem till det självklara valet när det gäller både individens arbetsvardag och företagens första stopp när det handlar om anställningar – och en stark B2B-kanal.

Twitter lanserar i dagarna en första version av det som kommer förändra kanalen i grunden: en algoritm som filtrerar flödet. Det vi ser nu är en första version men allt pekar på att vi under året kommer få ett twitterflöde som bygger på liknande principer som Facebooks – styrt på intresse och relevans snarare än timing. Twitter kommer också fortsätta att utveckla sig som ett realtime broadcast-företag.

YouTube bygger vidare på målet att bli den självklara platsen för all rörlig bild på nätet. Genom att integrera både betallösningar, premiärer för stora filmer och arbeta för att varje skärm ska ha ultimat upplevelse av plattformen ökar dess betydelse hela tiden. Rörlig bild spås vara nästa stora innehållstrend och där är YouTube fortfarande ledande, medan Vine och andra antingen är nischade eller komplementära.

Instagram har utvecklat tjänsten, renodlat funktionalitet men inte förändrats nämnvärt. 300 miljoner användare världen över och det tredje största nätverket i Sverige ger vid handen att det fortfarande är en viktig spelare. Många väntar på deras reklamplattform, och många företag satsar på att sälja in sponsrat material till stora konton. Företagen letar fortfarande efter ett sätt att utnyttja kanalen på ett riktigt bra sätt. Det är rätt få rykten som cirkulerar men fler och fler tror att Instagram kommer att öppna upp både API och möjligheten att posta URL.

Kanaler, kanaler, kanaler och en dark social horse

Snapchat kommer att bli en viktig del för nischad marknadsföring. Om andra kanaler tenderar att handla om att bygga relation när en användare börjat att följa så är Snapchat inriktade mer på att göra tvärtom. Snapchat har fått flera andra kanaler att addera en ”privat kanal” för att inte förlora användarna.

Snapchat spårar också den övergripande trenden in mot ”dark social” – dvs. sociala kanaler som är stängda eller hårt avgränsade av användaren. Viktiga kanaler för konvertering som måste börja att räknas in – och där Facebook äger ett av de största nätverken Whatsapp förutom sin egen Messenger.

För e-commerce så är Pinterest viktigt. Det går inte att komma undan. Trafikgenereringen är oerhört stor och konverteringsgraden ökar hela tiden. Vi ser också en generell ökning av social commerce eftersom fler och fler undersökningar visar att en majoritet gör sina köpebeslut efter input och influens från sina sociala mediekanaler.

En del medier utnyttjar såna lätt obskyra kanaler som Yo för att skapa notifieringar om händelser. Det bäddar för fler i grunden meningslösa sociala tjänster men som med rätt användning hittar sin nivå. Här kan man också se möjlighet för återkomst av nischade sociala kanaler som bygger på intressen som Foodspotting etc.

Medium kommer att öka sin närvaro och sin nytta – och med stor sannolikhet börja titta på en möjlighet att sälja en mer individanpassad tjänst. För den plattformen är i mångt och mycket en framtidens plattform i funktionalitet, enkelhet och läsvärdhet. En whitelabel-version enkel att addera till befintlig webbstruktur skulle ge WordPress en rejäl fajt som bloggplattform.

Vine fortsätter att öka genom att företag hittat dit. Fortfarande nischat mot unga och geeks men viktig som en kanal för att nå dem.

Google+ är det en del som fortfarande väljer att försöka pusha. Men efter att hela utvecklingsteamet fått nya uppgifter inklusive chefen, och när flera viktiga funktioner försvinner så är det nog en långsam ritt ut mot horisonten som gäller.

Ello (och andra liknande ”Facebookdödare) kommer inte heller att lyckas ta någon större bit av kakan oavsett vad några få experter försöker påskina. Det är försent, det görs för lite och framförallt är det ingen som längre älskar me too-tjänster längre. Extremt många som kommer tvåa eller trea kommer att slå igen eller integreras, eller pivotera till någon närliggande idé.

Vad är då nästa stora grej inom sociala medier?

Tyvärr ger vi samma svar som de senaste åren: det kommer ingen nästa stora grej inom sociala medier. Men det vi ser komma är en rejäl trend av nya tjänster som adderar funktion till våra sociala mediekanaler. Det enda som är riktigt intressant är den exponentiella tillväxten av chatprogram där fr a den asiatiska marknaden växer. Här ser vi en viktig del i det som kallas ”dark social” och en utmaning för inte bara sociala mediekanaler utan också företag.

Podcasten exploderade 2014 och många tror att videocasten gör samma resa 2015. Samtidigt kommer bloggen för företag att göra comeback då den är en självklar plattform för content marketing. Bland företag kommer vi ser mycket fler smarta podcastlösningar, och som integreras med en ny eller återuppväckt blogg. Samtidigt kommer bloggande och podcastande vara grunden för native advertising-trenden inom köpt media.

Vi kommer se fler integrationer mellan wearables och det sociala liksom övrig Internet of things. Det sociala är och kommer vara en än viktigare raster i det mesta och därmed också kräva en helt annan nivå av både kontroll över egen data och personlig integritet. Det är ingen ny diskussion men den kommer att eskalera – förhoppningsvis utifrån mer genomtänkta argument än ”nu är det dags att lämna Facebook”.

En ytterligare trend som kan hänga ihop med detta är bitcoin-ekonomin: kapital som skapas genom data. Året har inte varit så bra för bitcoin-investeringarna och den valutan har en ganska lång väg att gå för att tvätta av sig silkroad-historierna. Men själva trenden är viktig: den bygger på att det som företag idag lika mycket är intresserade av är vår data och är villiga att betala för den. Både för att kunna ge varje individ relevant information som passar just den personen men också för att kunna få övergripande kunskap genom ”big data” där datan är mer tillförlitlig och kvalitativt värdefull.

Berghs_Sept14-DagEtt_pdf

Analogt och digitalt konvergerar

Det här gör också att vi kommer se en konvergering av det analoga och det digitala, konvergering mellan sociala medier och webben osv. För att kunna följa konsumenten mellan olika media, mellan olika skärmar – och hela tiden hålla en hög relevans.

För att lyckas med detta kommer fler och fler företag erbjuda tjänster och programvaror för att kunna fånga, analysera och skapa bättre innehåll utifrån datan. Framförallt kommer fler verktyg att erbjuda flera funktioner. Integrationen med företagens CRM blir än viktigare – och sociala CRM kommer vara efterfrågade under året eftersom både den data som man får tillgång till liksom att investeringar drivs hårdare av ROI.

Ett av de segment som kommer vara stort i denna skärningspunkten digitalt/analogt och socialt/datakapital är Lifescience. Helt enkelt både forskning och utveckling av ny vårdteknik och hälsoinriktad kunskap men också mycket tjänster och produkter som riktar in oss på vår hälsa. För den digitaliseras snabbt och blir en viktig källa för kunskap om människan såväl som individen.

Content is…

En gammal slogan kan vara läge att damma av: content is king, conversation is the queen, context is the joker and conversion is the game. För 2015 kommer innebära att vi tittar mycket noggrannare på vad innehåll skapar för leads. Räckvidd blir mindre och mindre intressant utan relevansen, timing och en story som håller över tid och över alla skärmar blir det viktiga. Fler historier kommer bli virala men virala kampanjer kommer att bli mindre intressanta.

Genom att lead-generation blir viktig så blir det viktigt att tänka igenom strategier för att leda trafiken i flera steg, att bygga innehåll som användaren kan följa genom hela sin egen digitala ekosfär istället för att skapa redundant innehåll som innebär både spill och mindre intresse från användaren.

Video, bilder, podcasts, bloggar och bra postningar fortsätter att vara guldet för marknadsförare. Samtidigt kommer fler och fler öka sin andel av själva innehållskakan – genom fler postningar men hela tiden med ett klart fokus mot leads – utan att sälja.

För som tidigare sagts: reklamens tid börjar ta slut. Sälj och marknad behöver arbeta tillsammans: för att bättre bygga storyn runt det man säljer.

Vilka är det som ska göra det?

Sociala medier och digital marknadskommunikation kräver att många strukturer slås sönder – och 2015 kommer innebära en stark trend där de tre benen närmar sig varandra ännu mer. Egna medier behöver köpta medier, men köpta medier kommer behöva egna medier för att skapa relevant innehåll, medan digital PR blir viktigare och viktigare för att öka värdet i investeringen i tidiga lägen. Influence marketing – och bra verktyg för det blir viktigt. Men inte minst stor kännedom om människors beteende online.

Det kräver både ny organisation där PR, webb, marknad sammanstrålar i ett digitalt tag team. Utvecklingen av den digitala transformationen kräver också nya roller: IT-chef, CIO, CMO och COO kommer få sällskap av CDO – chef för det digitala.

Inom reklam- och PR-branschen kommer digital förståelse och insikter såväl som erfarenhet av att arbeta professionellt med sociala medier bli både efterfrågat men också förväntat. Fler och fler IT-företag kommer också öka sin närvaro i kommunikationsdelen – och vi kommer ha interna tag team med specialister på sociala medier, digital transformation etc. i många olika organisationer.

Dags att växa upp du också…

Det digitala är inte bara mainstream utan den viktigaste plattformen för alla affärer och 2015 kommer den utvecklingen att eskalera. Kanalerna kommer bli viktiga att förstå, kunskap om målgrupper avgörande – och innehåll inte nåt som man kan slarva med.

Tiden för stora och galna tester är över. Idag utvecklas tjänster på basis av en genomtänkt idé, ett koncept och en strategi. På samma sätt behöver människor som stannat kvar i att sociala medier bara är löjligt, att mobiltelefonen onödig osv börja få hjälp att inse att det här är den värld som vi lever i.

2015 handlar om social by default

Så slutsatsen blir ändå: ungefär som förra året – men mycket mer. För Social by default handlar det om att arbeta med högre kunskap, hjälpa företag och organisationer att hitta strategiskt fokus i det digitala och ta sig till en effektiv marknadskommunikation på sociala medier.

Om du behöver stöd och hjälp med företagets eller organisationens digitala utveckling, söker föreläsningar om digitala trender, sociala medier och varumärken, strategier runt sociala medier, hjälp att utveckla koncept för social webb eller liknande – då kan vi hjälpa till. Gå till socialbydefault.se och kontakta oss! Vill du fråga om nåt eller diskutera så hittar du oss på vår Facebooksida eller på Twitter: @deeped och @sa_na_si

Källor och bra insikter om nästa år