Beteenden och ny teknik på The Conference

Många sociala media-geeks, personer som jobbar inom ny kommunikation och kommuntjänstemän, informatörer, ADs, projektledare och allmänt intresserade åker på torsdag ut på en ö i blekingska skärgården för det årliga SSWC. Tältande, unconferensande och mygg.

Det gör inte jag.

I år väljer jag att ta den långa resan (Dalarna ligger verkligen långt från allt när det kommer till tåg) söderut några dagar senare för att gå på The Conference. I år var programmet omöjligt att låta bli: där skarpa hjärnor kommer att diskutera mötet mellan beteende och ny teknik, och hur affärsmodeller måste förändras. När jag tittar på programmet inför årets konferens önskar jag att jag kunde dela på mig själv eftersom unconference-delen är hyperintressant.

Jag började att skriva om det i min postning om paradigmskiftet som vi varit i under större delen av 2000-talet: hur den nya tekniken i sig själv aldrig kan förändra något utan att vi förstår och utvecklar utifrån våra mänskliga beteenden. Våra handlingar styrs inte bara av yttre behov utan lika mycket av våra erfarenheter, våra sociala kontexter och i grunden en vilja att bli mer människa. Men samtidigt kan inte de beteenden och den mänskliga utvecklingen ske utan att ny teknik blir verklig och används. Det är något som historien konstant lärt oss: beteendeutveckling och tekniksprång är konstant en fråga om hönan och ägget.

Flera av de projekt jag just nu arbetar med bygger på att skapa möjligheter med ny teknik: det är en ny fokus på framtiden snarare än att starta saker just nu. Det innebär att jag måste räkna in förändringar som en parameter i strategin: förändringar i teknologi men också de mer svåröverskådliga förändringarna i beteenden som drivs både av en allt snabbare värderingsförändring som av mötet med de nya möjligheter (och i vissa fall) faror som ny teknik skapar. Samtidigt som statiska och monolitiska affärsmodeller utmanas i allt större grad genom tillgång till en global marknad och ett sökande efter det lokala. En bipolaritet som skapar ett spänningsfält där utmaningarna inte bara ligger i att skapa marknadsföring utan att kunna kapitalisera på beteenden och ny teknik utan att förstöra desamma.

Det finns få saker som är så spännande som att jobba mitt i brytpunkten mellan den traditionella kommunikationen och den som utvecklas runt ny teknik, sociala medier och en förändrad värdegrund som skapar nya behov och nya beteenden. The Conference hoppas jag kan bli en vitamininjektion. Jag kommer att försöka blogga lite i efterhand men fr a kommer jag att twittra på mitt konto @deeped.