Kategorier
Konferens

#sthlmmw: ICA-chefen och dna i företaget

Kenneth Bengtsson, ICA kommer att prata om kund och insikt. Viktigt att leva nära kunden: det är dna i företaget och bygger på att den lokala handlaren faktiskt är grunden. Han menar att det inte är raketforskning: det handlar om att lyssna på vad kunderna vill ha. Varje dag handlar om att bygga lojalitet och att infria förväntningar. Han exemplifierar med projektet Vi kan mer och visar att det handlar om att göra det man säger (som tidigare diskuterats). Ger också den bild som tidigare getts: att VD måste vara med och intresserad av hur kommunikationen byggs upp.

Som företag måste man ta mycket större socialt ansvar – annars regleras saker. Företag måste bli mer drivande och kanske politiska på ett progressivt sätt.

ICA-Stig fyller tio år i år. ICA mäter kontinuerligt på reklamen. 500000 miljoner views på den tecknade sociala mediefilmen. Och ICAs Facebooksida är uppe i nästan 90000. Det är intressant eftersom vi på Webbdagarna fick höra att Facebook inte direkt varit självklart från ICAs ledning.

Diskuterar mer i pris idag eftersom dagligvaruhandeln är kontracykliskt: lågkonjunktur mycket daglighandel och vice versa.

Kärnverksamheten är viktigast: satelliterna får inte ta över kärnvärdet. Maten är det viktiga och de lokala handlarna. Banken ska styras av kärnverksamheten: lojaliteten byggs vidare. Nästa steg är att närmare koppla kunderna nära. Exempelvis ICA Student där man får en bättre ekonomi och därmed lojalitet till kärnverksamheten.