Tio digitala trender på DTs mediedag

Jag blev ombedd att skriva en liten sammanfattning om tio trender. Varför inte? Dock är föreläsningen längre mer ingående – och efter lördagen har jag valt att utveckla vissa bitar – och det får man helt enkelt be mig komma och föreläsa om :)

10 trender på 10 minuter

 • Jag 2.0. Människan har lämnat kollektivsmen bakom sig mer pch mer. Grunden för att tolka omvärlden är inte en grupp utan jag själv. Individen tar ansvar för sin egen tolkning av världen. Det innebär att de gamla hierarkierna faller. Kyrkan, familjen, skolan och media spelar mer och mer på samma planhalva som diverse professionella amatörer. Dessa är en ny klass där deras kunskap förs vidare på deras egna plattformar. Deras trovärdighet ä inte beroende av deras roll utan deras trovärdighet. Vi står inför en mer fragmenterad värld av kunskapsbitar där jag 2.0 är den som i slutänden hittar sin egen sanning på Google – och i sitt sociala nätverk.
 • Nätverket är socialt. När vi lämnat de gamla grupperingarna valde vi att inte bli solitära utan genom att de sociala nätverken ger individerna möjligheten att söka sina gelikar, sina gurus och skapa sig en mix av kunskapare. Vi är helt enkelt varandras redaktörer. Men det bygger inte längre på att man har en given roll i en statisk hierarki utan varje person är ett eget mediehus, och ingen är bättre än sin senaste länk eller status. Meritokrati är det viktiga för framtidens nät eftersom användarna vill se att personer i deras nätverk ”walk the talk”. Allt som vi väljer att sända ut är ett socialt objekt som andra kan använda sig av. Jag 2.0 är inte längre beroende av det begränsade urval som det fysiska umgänget innebär utan kan söka efter andra som är som oss. Tiden där individen behövde underordna dig minsta gemensamma nämnare är över. De personer vi har i våra sociala nätverk online ger oss tips och bygger ett flöde av kunskap.
 • Facebook är internet. Facebook, med mer än 600 miljoner användare världen över och 4,1 miljoner svenskar som varje månad använder en stor del av sin onlinetid för att skapa relationer, hitta sin kunskap i sitt sociala nätverk är helt enkelt inte längre en option utan en nödvändighet för de varumärken som vill vara relevanta för människor. Facebook är redan idag en viktig nyhetskälla för många användare och länkdelning är en mycket stor del av Facebooks innehåll. Facebook är ett media på många olika plan.
  Facebook kommer att fortsätta att växa organiskt inom sin sajt men också bli en hela internet genom att vi tar med oss vår profil överallt – oavsett om vi väljer att gilla en artikel i DN, logga in med vår Facebookprofil på Amazon.com och där se våra vänners läsvanor så blir Facebook vårt digitala identitetskort. Jag är jag eftersom jag är på Facebook.
 • Internet of things. Allt som kan kopplas upp kommer att göra det. Självklart är varje dator, varje mobiltelefon, varje tv uppkopplad bara om några år, liksom att spelkonsoler och plattor inte bara är underhållning utan internetbeztyckade enheter. Men det räcker inte. Bilar börjar idag koppla upp sig och inte bara erbjuda surfning i bilköerna utan genom sina nätverk av sensorer kunna prata med både sin ägare och själv kunna boka tid för service efter att ha kollat tid med ägarens onlinekalender. Varje vitvara och varje del i våra hem kommer att kopplas upp och ihop. Och jo, läsplattorna är våra nya böcker. Och våra nya tidningar. För det enda som inte kan kopplas upp är pappret…
 • Livsnerven i fickan. Mobiltelefonen, eller den mobila hubben för vårt liv, är den viktigaste saken för oss i framtiden. Vi har genom den alltid tillgång till vårt sociala nätverk och till kunskap och information bara några touchtryckningar och swipes bort. Den är det som vi har kontroll över vårt uppkopplade hem och vår bil med liksom att vi i den har tillgång till hela vår ekonomi. Mobilen kommer att vara vår plånbok i framtiden, genom att tekniken ersätter såväl kort som pengar. Mobilräkningen kan komma att bli bärare av vår hushållsbudget. Det intressanta är om bankerna kommer vara de som utnyttjar möjligheten eller om det likt musikindustrin blir att vi får en Teliabank eller om vi kommer surfa med vårt ICA-mobiltelefonabbonnemang.
 • App-tit. Tiden för de stora programsviterna är förbi. Allt bygger på internet, på molnet och när mobiltelefonerna utåt ser likadana ut så väljer vi själva vår egen mix av funktioner genom att ladda ner appar. Moduler som ofta har en avgränsad med förädlad funktion som fyller ett behov. Jag 2.0 har en telefon där sociala nätverket är tillgängligt i olika situationer och de situationerna styr vi med olika moduler. Appifieringen drar sig sedan in i varje uppkopplad del av vårt liv, vi styr allt med små kodifierade delar. Affären förändras – appar som många vill ha kan man bara ta lite betalt för men en app som fyller ett markant behov och de, genom att filtrera, samla och förädla kunskap och hög grad av avancerad behovstillfredsställelse kan kosta hur mycket som helst.
 • Nu: när jag vill (överallt). Ingen är intresserad av att bli bestämd över när man ska konsumera media. Vi vill kunna se saker vi vill se, när vi vill det. Vi vill ha tillgång till information när vi behöver den – inte när någon anser det bekvämt att ge den. Självklart – lägereldarna försvinner inte. Vi kan gärna samlas runt vissa stora händelser – typ Melodifestivalen, Idol och annat. Det är tävling, det är interaktion både i röstning men också på andra plattformar: #mel2011* var sk ”trending topic” varje lördag och många svenskar kommenterade själva tävlingarna via Twitter. Det är realtid – det är att se det vi vill just nu. Jag som tittare väljer själv: jag vill se Pluras kök när jag har tid eller delta direkt i det som händer. Playkanalerna går oerhört bra, samtidigt som nyhetsrapporteringen drivs mot att ske momentant med händelserna som rapporteras. Och det är fr a Twitter som nyhetskanal som driver den senare utvecklingen. Ingen kan sitta på någon nyhet eftersom den rapporteras direkt på det snabba världsomspännande nätverket. Och när vi väl sitter där vid TVn, så sitter vi idag med en dator i knäet, imorgon med en läsplatta. Och såklart är mobilen alltid i närheten. Hur kan vi som kommunikatörer, medier i flera kanaler – och marknadsförare skapa innehåll som skapar synergier och relevans att både bygga kännedom, intresse och relation- och konvertering genom de olika kanalerna?
 • digilog och glokal.. Vi vande oss vid att berätta vilka vi är: Facebook tog bort allas drift att vara anonyma på nätet. Vi började berätta vad vi gjorde, när vi gjorde det (och med vem). Nu berättar vi var vi är. Check in-kulturen är ett exempel på att vi låter det fysiska och det digitala smälta samman. Det är ingen skillnad mellan dem och de lever i symbios med varandra – vi går in och ur det digitala och det fysiska utan större åthävor. Mobilen och Facebooks närvaro innebär att det inte är underligt. Och vi utnyttjar GPS, augmented reality och våra sociala nätverk för att hjälpa, tipsa och varna varandra för olika saker i vår fysiska närhet, hittar nya vattenhål och våra uppkopplade vänner genom att se vem och vad som är i närheten. Vi kommer se mer och mer av hur fysiska platser skapar upplevelser genom att arbeta med check in-kulturen. Och att jobba med funktioner som Qr-codes för att effektivt ge fördjupning, förflyttning mellan det fysiska till det digitala på ett klick är bara början.
 • filtrera min data. Det är inte frånvaro av information som är problemet utan den gigantiska mängden av data. Allt finns att tillgå, enklare än någonsin och mängder av data riktas mot oss varje dag. Det som saknas är riktigt bra filtrering: som filtrerar relevant för Jag 2.0. De professionella amatörerna fungerar idag ofta också som kuratorer, manuella filter, för den information som finns överallt. Och professionella kommunikatörer måste förstå att affären ligger inte i referaten utan i paketteringen av många inkommande länkar. Kuratering bygger in de sociala nätverkens kraft och skapar bättre on demand-flöden.
  Samtidigt lämnar vi mängder med data i allt vi gör på nätet, data som kan användas för att skapa bättre reklam och mer relevant marknadsföring gentemot varje individ. Det viktiga i framtidens data mining är en transparens från företagens sida – vad tänker man göra med all den data som kommer in. Att bygga integriteten stark genom öppenhet innebär att man bygger tillit.
 • koppla ner.Diskussionen om information overload, det digitala som förändrar beteenden till det sämre, sociala medie-depressioner mm håller hela tiden tanken om att koppla ner vid liv. Frågan är om man kan det? Att bli en digital Robinson. Jag menar att vi i framtiden kommer se möjligheten om att koppla ner sig som nästa samhällsklyfta. Den som har råd att köpa bra kuratering, som kan anställa sin egen redaktör och helt enkelt ta in lagom mycket, med hög relevans. Det kräver inte någon kontinuerlig uppkoppling. Den som inte har råd med allt det här kommer däremot aldrig kunna koppla ner – det skulle kosta för mycket både ekonomiskt och socialt.
 • *Utvikning: undertecknad myntade #melfest för några år sedan för att stå ut att se på alla deltävlingar och det tog rejäl fart. Redan året efter föreslog SVT själva hashtaggar och lät @annika_lantz och @ebbavonsydow att livetwittra direkt i text-tv.