Kategorier
Deepedition DigitalPR Seminarium

Tio trender på tio minuter

Lördagen spenderade jag på Dalarnas Tidningars interna mediedag och höll den här föreläsningen tio gånger.
Generellt handlar det mer om att titta på användartrender än på tjänstetrender – och ta den stora övergripande penseln istället för att finlira.

10 trender på 10 minuter