Kategorier
Plattformar Sociala medier

Alla dina konversationer på Facebook

Alla dina konversationer samlas på ett ställe. Facebook har blir den individuella hubben för all kommunikation.

Dagens stora nyhet var att Facebook nu släpper en ny ”meddelandetjänst”. Den bygger självklart på samma grundläggande premisser som övriga Facebook: individens sociala graf styr vad som prioriteras och de sociala kopplingarna mellan människor bygger tjänsten.

Det är en tjänst som på Twitter snabbt började kallas ”notmail” eftersom Mark Zuckerberg noga påpekade att email bara var en del av tjänsten. Men det är inte ”döden för email” – det finns få teknologier inom internetvärlden som ”dött” utan snarare sker det en konstant evolution. Den stora revolutionen var snarare när socialiteten kom in i bilden: när informationshegemoni bröts upp och blev till konversation och social primaritet.

I korthet handlar det om att man bland annat ger tillgång till en ny sorts mailbox kopplad till din Facebookprofil:

  • dels handlar det om att alla sorters konversationer samlas sömlöst till din Facebookprofil; det du väljer att koppla till den dyker upp där oavsett om det är mail, chat, sms – whatever. Allt kommer hamna i en tidslinje eller kopplat till en person och vara en kontinuerlig konversation.
  • dels bygger man en sorts dashboard: en social inbox, dit i princip all din kommunikation med dina vänner kan tunnlas och all kommunikation mellan dig och dina vänner sparas. Det är en utveckling likt den man gjort med Vänskapssidorna där alla kan se vilka olika öppna konversationer två personer haft med varandra, gemensamma vänner, bilder både finns på mm.
  • dels en normal mailadress med användarnamn@facebook.com som man sedan kan ställa in så att det ska bli både enklare att få översikt, enkelt att integrera med sina andra mailadresser respektive självklart kopplad till Facebooks alla olika möjligheter via den sociala grafen: de länkbara objekt som kopplar ihop oss med varandra.
  • dels att Office web apps är fullt integrerat i det nya systemet vilket innebär ett hårt slag mot Google Apps (disclaimer: ja jag jobbar som konsult för Microsoft)

Den här tjänsten kommer att dissikeras utan och innan av alla i vår bransch. Jag tycker det intressanta är följande:

  • Facebook fortsätter sin grundläggande strategi att bygga alla nya tjänster utifrån den sociala grafen – inte utifrån den senaste tekniska innovationen. Till skillnad mot snart sagt alla andra: Google, Twitter, Apple, Microsoft som oftast utvecklar innovationer med grund i vad man tekniskt kan göra – en teknokratisk grund. Facebooks ingenjörskonst utvecklas tvärtemot på en social grund.
  • Fortfarande är email det som människor i gemen använder mest, Googles Gmail, Hotmail och nu att AOL också väljer att lansera en ny version av sin pionjärtjänst visar det. Idag är minst lika självklart som telefonen för en ohygglig mängd personer. Även om Facebooks FBmess/conversations uttalat är något mer än mail, så innebär den här releasen att Facebook slutar att vara ”bara” ett socialt hangout utan nu fullödigt tar plats som en hubb för människors sociala liv på nätet. Siffrorna som presenterades under Facebooks special announcement talade om 350 miljoner personer som redan idag använder Facebooks meddelandefunktion – och skickar fyra miljarder meddelanden. Per dag. Mycket av vår kommunikation är en-till-en. Det måste varje tjänst hantera.

Samtidigt kan jag för första gången känna mig en smula osäker och lite fundersam över den oerhörda makt som Facebook kommer att besitta. Adderar du en bra söktjänst som bygger på indvidens sociala graf på ett aldrig tidigare skådat sätt. Den datamängd om var och en som Facebook nu får tillgång till innebär fascinerande möjligheter för målgruppsinriktad marknadsföring på individnivå (en planners våta dröm) men också etiska frågeställningar som vi aldrig tidigare ställts inför. På samma sätt – säkerheten: om det är så enkelt att ta över ett konto som Firesheep visade så blir det onekligen riktigt hårigt när nu alla ens konversationer potentiellt kan samlas på ett och samma ställe.

Oavsett detta – Facebook har tagit ännu ett steg mot att bli Internet. Det är både en möjlighet men också ett problem; och Facebook löper den största risken att bli nästa AOL om man inte samtidigt väljer att öppna upp de sista delarna av sin ”walled garden” och lika mycket som man genom Open Graph blivit en del av hela internet också låter internet flöda fritt in och ut över sina egna gränser.