Kategorier
Allmänt

Det där hittar jag på nätet – tankar vid en hyllrensning

Strandh DigitalPR har numera kontor på Palladium Dalarna, den gamla biografen vid Sveatorget i Borlänge. Där sitter jag när jag jobbar hemma i Dalarna. När jag jobbar i Stockholm sitter jag på JMW, Kungsgatan 24. Och alltsomoftast är det snarare så att jag har mitt kontor på tåget. :)

Det här har inneburit att jag inte längre behöver något arbetsrum hemma. Det rummet har härbärgerat all faktalitteratur, studielitteratur mm och minst sagt fått vara orenoverat sedan den övergripande renoveringen vi gjorde när vi flyttade hit 2000. Så nu när jag inte längre behöver rummet valde vi att rensa ut de fem bokhyllor som vi har där.

Bland annat handlade det om att gå igenom mängder av kompendier från våra teologiska utbildningar. Sånt som sparats för ”det är ju bra böcker och kompendier, kan vara bra att ha”. Jag har tidigare haft svårt att slänga böcker och liknande just utifrån ”men tänk om…”

Idag insåg jag att jag inte längre har det. Det är inget konstigare än att jag vet att jag: genom att söka på nätet eller genom att utnyttja mina kontakter på de sociala nätverken kan få tillgång till den information, och mycket mer, som jag nu haft i mängder med mer eller mindre dåliga kopior eller i tryckta skriftsserier.

På samma sätt slängdes den dyrt inköpta cd-samlingen med Nationalencyklopedin. För det kan jag hitta på nätet, enklare snabbare och därmed mer effektivt än att först hitta rätt cd och så vidare.

Självklart sparades en del: vissa packades ner i ett par ”utifall-att”-lådor för vidare arkivering i förrådet, annat fick finnas kvar i hyllorna på grund av deras övergripande och fortfarande aktuella innehåll. Det fick nu plats med den litteratur jag fortfarande väljer att läsa på papper.

Det som hänt bara på några få år är en revolution. Internet är inte längre ett komplement till det tryckta kodex utan blir mer och mer centralpunkten för all kunskap och all information vi behöver. Boken blir komplementet, det kanske fördjupande komplementet till den gigantiska bank av delad information, kommenterad kunskap och interaktiv konversation som nätet kommit att bli.