WordPress.com var nere för räkning

Onekligen ännu en fundering för företag och andra som väljer att förlita sig på gratistjänster. WordPress.com har alltid haft en mycket bra upp-tid men när det går ner så går det ner rejält. Närmare 290 miljoner bloggare på 9 miljoner försvinner från nätet, däribland Techcrunch och GigaOM. Det är mycket det. Något annat som slår […]