Kategorier
Konferens

#realconf: Natasha Friis Saxberg

Real time and ROI. Det handlar om att profilera sig: allt handlar om ”mig” – om man kontrollerar informationen kontrollerar man bilden. Genom att skapa ett perfekt online-jag skapas upplevelse och uppmärksamhet. Handlar också om att skapa ett relations-jag i de sociala nätverken – bygger och driver nyfikenhet. Maslows behovstrappa är satt upp och ner […]