#realconf: Natasha Friis Saxberg

Real time and ROI.

Det handlar om att profilera sig: allt handlar om ”mig” – om man kontrollerar informationen kontrollerar man bilden. Genom att skapa ett perfekt online-jag skapas upplevelse och uppmärksamhet. Handlar också om att skapa ett relations-jag i de sociala nätverken – bygger och driver nyfikenhet. Maslows behovstrappa är satt upp och ner – nyfikenhet handlar om att tillhöra och att profilera sig handlar om självskapande.

Det handlar i grunden om att lyssna och agera.

Vi vill höra historien och argumentet: produkter är symptom på visionen av varför den finns.

Integrera alla verktyg med varandra.

Evaluera och mät.

Just support och kundtjänst viktiga för att kunna visa på ROI i sociala medier: det är ett sätt att skapa möjlighet att finnas där människor är – de kommer inte till din webbsida. Tar upp Skittles-case men problematiserar det inte utifrån ROI. Har Skittles verkligen ökat sin försäljning? Drar upp exempel på hur man kan använda sociala medier: marknadsföring, rekrytering, innovation men också kommunicera idén.

Öppna upp är oerhört skrämmande för CEOs och andra. Om man tror på det man har, om man vågar vila i att man har en vision och litar på sina anställda och sitt erbjudande så bör det inte vara så svårt att öppna upp och låta streamen av digital svärmmedvetenhet bli en del av din story.

Om du har något att säga kommer det att lyfta – inte beroende på vem du är som säger det.