Kategorier
Konferens

#realconf Emanuel Karlsten – Dagen på Facebook

En av de svåra delarna att vara på Facebook är att hitta sin relevans. Man valde att starta med en personlig profil. Man fungerar som en person. Varför kunde vi inte göra det? De gjorde det – det var ett misstag eftersom det faktiskt inte är tillåtet. Det viktiga är att inse att det går […]

Kategorier
Konferens

#realconf Björn Jeffrey

Tyvärr sen från lunchen och har missat det mesta av Björn Jeffreys session om att monitorera. Nu om att skapa content. Att bara addera en realtime-ström innebär inte att det ger värde. Distinguishing between signals and noise. Viktigaste delarna: att ha en process klar för att monitorera och lyssna – och veta vad man faktiskt […]

Kategorier
Konferens

#realconf: Panel om transparens

Brit Stakston: Kommunikation handlar om att förflytta information och även innan sociala medier krävdes transparens men sociala medier sätter tummen på att det behövs öppenhet och autencitet. Det är inget hot men också ett ansvar. Det handlar inte om att springa naken och visa allt utan att se möjligheten att berätta vad man faktiskt har […]

Kategorier
Konferens

#realconf: Natasha Friis Saxberg

Real time and ROI. Det handlar om att profilera sig: allt handlar om ”mig” – om man kontrollerar informationen kontrollerar man bilden. Genom att skapa ett perfekt online-jag skapas upplevelse och uppmärksamhet. Handlar också om att skapa ett relations-jag i de sociala nätverken – bygger och driver nyfikenhet. Maslows behovstrappa är satt upp och ner […]

Kategorier
Konferens

#realconf: Stowe Boyd – The web of flow

Tyvärr lyckades vi hitta en taxichaufför som inte hittade till Tekniska muséet och missar en del av Stowe Boyds session. När jag kommer in i föreläsningen gör Stowe en intressant diskussion om hiding to sharing – att strömmen av information är något nytt. Realtime-stream skapar mindre kommentarer i bloggar; bloggen som en sorts informationsbank som […]