Kategorier
Analys Sociala medier

Svenskarna och sociala medier 2016-versionen

I årets Svenskarna och Sociala medier är Snapchat är vinnare och Twitter förlorare. Facebook fortsätter vara mycket stort och Instagram ökar bland alla internetanvändare. Det intressanta är att vi ser en klar utveckling där vi delar mer men skapar mindre eget öppet innehåll. Vi är sociala men inte så öppet.

shutterstock_378333676

Det är helt enkelt dags för årets version av Svenskarna och Sociala medier och vi har fått chansen att läsa den. Ladda ner och analysera själva.

Vi har spelat in en specialpodcast om det med analys och diskussion.

Facebook fortfarande störst

I korthet så kan man konstatera att Facebook på många sätt nåt en punkt där det växer men inte med några stora siffror och det finns en synlig skillnad i när Facebook inte är intressant och när det blir intressant. Helt enkelt så ser vi en större användning av Facebook när vi börjar bli vuxna. Unga använder Facebook ännu mindre än förr om åren. Nätverket är en del av vardagen men ses lite som TVTV – det finns där men man använder det bara om man behöver det. Facebooksiffrorna är dock lite svåra att analysera då Facebook idag är allt från det vanliga Facebook, till Grupper och inte minst Messenger. Generellt ser vi att det utvecklas till en ofrånkomlig plattform som bygger vår digitala vardag även om det inte längre innebär att vi som användare har samma frekvens i våra egna uppdateringar. Istället för att oroa sig för minskat egenskapande kan man här se att det finns möjligheter för företag att skapa bättre innehåll och faktiskt nå en organisk växt även på Facebook.

Twitter den stora förloraren

Twitter är årets stora förlorare: en markant minskning av användandet av nätverket, detta som också Twittercensus flaggat för även om de siffrorna ännu inte släppts. Anledningarna kan vara många: en förändring i samband med supervalåret där det blivit en hårdare attityd.  Det kan handla om fler troll och ett klimat som gör att många valt bort plattformen. Men också att nya kanaler kommit till: fortfarande är det många unga som använder Twitter men minskningen indikerar att Snapchat tagit över många i den åldern. Det kan också ha med att göra att Twitter själva har förändrat tjänsten till att bli mer broadcasting-kanal och inte riktigt lyckats få det att slå igenom. Oavsett så innebär det idag att Twitter minskat i intresse för många och därmed behöver företag ifrågasätta sitt användande och fundera över sin strategi för Twitter.

Snapchat vinner och Instagram ökar

Snapchat ökar mycket – fr a bland de unga. I princip kan man säga att upp till 25 årsåldern så använder alla Snapchat någon gång. Av alla internetanvändare i Sverige använder 25% Snapchat någon gång – det innebär att många företag och organisationer behöver ta det på allvar.

På samma allvar behöver man ta Instagram som fortfarande ökar och frågan är om vi nästa år kan komma att se Instagramanvändning på nästan 50%.

Men var är Youtube?

Något vi vill lyfta när vi analyserar siffrorna av svenskarnas använding av sociala medier är att YouTube inte är inräknat i den här undersökningen. Vi har under de senaste åren sett en utveckling av film och rörlig bild och att vi tenderar att tillbringa stora delar av vår tid på YouTube. Vi ser även hur antalet vloggare ökar och att många av dem har dagliga uppdateringar på plattformen. Här hittar vi en stor användarbas hos män – unga som äldre –  vilket gör att den höga andel flickor/kvinnor som ses använda sociala medier ska betraktas utifrån perspektivet att YouTube har många manliga användare.

Skulle YouTube räknas in i den här studien så skulle användandet av sociala medier mellan könen kanske  inte vara så stor som siffrorna idag får oss att tro. Detta blir också klart när man ser på siffrorna för Reddit där unga män är en majoritet.

Den mobila livsstilen

Att mobilen är den centrala skärmen för sociala medieanvändning slår årets undersökning fast och vi skulle nog våga påstå att alla måste tänka mobilen först när man jobbar med sociala medier: innehåll som inte fungerar i mobilen kommer att bli ointressant. Det gäller både formatering, innehållsvinklar, timing och paketering: mindre skärm, andra tidpunkter och i realtid är de punkter som är mycket viktiga att förhålla sig till.

Unga ser Facebook som viktigast för att konsumera medier

Det kanske mest intressanta i studien som inte får så stor plats är dock att vi nu kan se att 16-25 åringar anser att Facebook är viktigare för sin mediekonsumtion än andra plattformar. Det är en utveckling vi sett komma och den innebär självklart att traditionella medier behöver släppa sargen och faktiskt börja titta på sina affärsmodeller i en kontext där Facebook är en viktig spelare och inte bara anse att Facebook är av ondo.

Slutsatserna: det är dags att ta nästa steg

Några slutsatser man kan dra utifrån de här siffrorna och övriga undersökningar:

  • Sociala medier är idag en viktig del av medievardagen och därmed behöver företag och organisationer ta nästa steg och räkna in dem i den “riktiga” mediekakan. Alltså måste sociala medier vara en viktig och stor del av mediebudgetar.
  • Vi användare ser sociala medier som inte bara vårt vardagsrum utan som hela huset: vi använder olika kanaler för olika behov i vår vardag. Eller blandar det på samma kanaler. Det innebär för företagen måste bättre bättre förstå att använda sociala medier till mer än annonspelare. Bland annat att vi hela tiden står inför en konkurrens som handlar om användarnas tid och intresse. Och detta på fler kanaler.
  • Utvecklingen av att vi användare skapar mindre eget material i sociala medier är en möjlighet för företagen att ta mer plats. Men eftersom vi användare blir mer och mer vana vid högre kvalitet vilket utmanar företagen att göra bättre innehåll.

Vi spenderar mer än sju timmar på sociala medier i veckan. Vi investerar en del av den tiden att söka kunskap, skapa relationer och konvertera till kunder. Den som strategiskt förstår det bäst och kan skapa den bästa upplevelsen vinner. Så har det alltid varit och så är det också på sociala medier.

Uppdatering:

Läs gärna också IIS bloggpost om SOI2016, Welcom har också bloggat om det, PunktPR gör en snabbgenomgång