Kategorier
Deepedition DigitalPR Socialbydefault

Socialbydefault – ett koncept för varumärkesbyggande i sociala medier

Social by default är igång. September är full fart. Vi har precis avslutat terminens första kurs i Bygga varumärke i sociala medier på Berghs School of Communication. Tre intensiva dagar med nio fantastiska kursdeltagare. Oerhört roligt och utmanande. Det är nu det händer: sociala medier är en självklarhet och för många företag något som inte längre går att välja bort. Varumärket, säljet, kundkontakten – allt sker mer och mer på sociala medier. Därför ser jag och Sarah till att Socialbydefault blir ännu bättre: vi erbjuder inte bara föreläsningar och kunskapsworkshops utan också möjligheten att använda oss som strateger och taktiker i ert sociala mediearbete. 

Social by default

Socialbydefault – ett koncept för att göra dig bättre på varumärkesbyggande i sociala medier

Socialbydefault har utvecklats till ett spännande samarbete där Sarahs arbetsgivare Knowit, United Power; den byrå jag är delägare och mitt eget bolag Deepedition DigitalPR samarbetar i vårt koncept. Vi erbjuder nu inte bara föreläsningar och workshops utan också längre utbildningar.

Men fr a börjar vi i höst att tillsammans arbeta med strategiska frågor runt sociala medier: policies, strategier och koncept, taktisk planering respektive kontinuerligt stöd i arbete med sociala medier. Vi har redan gjort ett antal projekt: interna policies för utifrån ett företag med flera underbolag, en social media audit respektive ett antal projekt där vi valt att samarbeta i flera delar.

Varför det? Tillsammans kan jag och Sarah ge företag och organisationer det som man behöver för att ta nästa steg i utvecklingen av sociala medier. Tillsammans har vi en fullödig kunskapsbank och är ett säkert kort när det gäller era behov av strategiskt och taktiskt stöd för att bygga starka varumärken i sociala medier.

Samarbetet innebär också att vi har möjlighet att använda våra respektive byråers kunskap i varje projekt. Allt från avancerad mätning och analys, grafiskt arbete, utveckling av mindre och större webbintegrationer, copywriting, foto: det är närmare och enklare än någonsin.

Läs gärna mer på socialbydefault.se om oss. 

Vad är det vi har på gång förutom det?

Två höstkurser på Berghs

”Bygga varumärke i sociala medier” kommer att vi att hålla två gånger till i höst: oktober och december. Oktober är redan öppen för anmälan (och du kan via mail till Berghs även anmäla dig till decemberkursen). Det är en fantastisk ynnest att få göra kurserna – vi har nu utbildat närmare 70 personer runt sociala varumärken, sociala medier på ett djupare sätt. Oerhört fantastisk möjlighet.

En salig webbröra i Göteborg

I veckan som kommer så gör jag och Sarah tillsammans en heldag i Malmö och sedan en föreläsning på En Salig Webbröra i Göteborg – Svenska kyrkans konferens om den digitala verkligheten. Det ska bli oerhört kul att träffa och få prata inför människor inom kyrkan som förstår och vill mycket runt det digitala. Jag har ju en viss bakgrund i både kyrkan och fr a att försöka jobba med digital närvaro inom densamma. Anmäl dig om du kan – vi startar med en tvåtimmars session men sedan kommer det vara oerhört spännande diskussioner och sessioner.

Socialbydefault kommer till Gävle och till Dalarna!

För dig som bor i Dalarna eller i Gävletrakten så har Social by default ett samarbete med Mellansvenska Handelskammaren – vi kommer därför hålla en heldagskurs i Falun den 24 september och en i Gävle den 25e september. Anmäl dig redan nu: det är en komprimerad version av vår kurs och chansen att gå den är unik. Missa inte det.

 

Mer kommer efterhand.

Hör av er om ni är intresserade av föreläsningar och workshops om sociala medier, varumärkesbyggande i digitala medielandskap eller vill ha stöd, hjälp och vår kunskap i strategiska och taktiska frågor runt sociala medier!