Kategorier
Analys Sociala medier

Pewdiepie krossar allt motstånd på Instagram

Pewdiepie är verkligen svensk kung på Instagram. Efter att jag såg att @emanuelkarlsten gjort en lista över de fem svenskar som hade flest följare på Instagram, en liknande lista som @kullin gjorde i april så tog jag några minuter under rasten* att kolla hur det ser ut med engagemang och liknande. 

engagement_ratio 2

För visst är det fascinerande med antal följare, antal likes och annat men generellt är det en ganska vag och svår sak att sätta ett värde på. Det intressanta är ju dels att se vilken räckvidd något de facto har: helt enkelt skulle det vara intressant att se hur många av hans 1910000 följare som faktiskt ser Pewdiepies uppdateringar. Det kan man dock inte göra men man kan räkna på vilket engagemang som skapas.

Det jag gjorde var att göra en enkel jämförande räkning. Den har sina svagheter i att jag valde att inte säkerställa den för ålder av postningar utan tittade på varje kontos fem senaste postningar. De är relativt lika varandra i tidpunkt för postning så det bör inte slå så fel. Självklart skulle man också kunna välja att fokusera på vilken sorts postning det handlar om men det får bli en annan gång.

Generellt kan man säga att Pewdiepie totalt sopar banan med alla när det gäller att kunna engagera sina följare – om man jämför med Tattoos of instagram som har en 1,3 miljoner följare så har han 109273 engagemangspoäng** medan Pewdiepie har över en miljon engagemangspoäng.

Det är galna siffror runt Pewdiepie som många svenskar inte riktigt förstått.

Dock – kvantitativa siffror må vara skojiga men det roliga och det matnyttiga är att titta på hur engagemangsration ser ut. Det jag gjorde var att ta de fem största i listan och sedan jämföra med Blondinbella som är nån sorts grundikon för räckvidd och den nya tidens förtjänade media respektive tittade på H&M som nog räknas som svenskt och det företag med flest följare (över 2,5 miljoner på Instagram) i så gott som alla kanaler.

engagement_ratio

Well. Pewdiepie har alltså 0,568 i engagement rate. Det är ganska mycket när vi är uppe på siffror över 100 000 – och här pratar vi om en person med nästan två miljoner följare. Det intressanta är att jämföra H&M med både Kenzas och Blondinbella – i ljuset av Pewdiepie.

Att personer som dessa idag är maktfaktorer när det gäller att påverka och influera konsumenter är ganska klart. Det intressanta är alltid att titta på just hur det gör det – influence marketing som jag berörde igår handlar om engagemang och att skapa ett värde både i räckvidd och i engagemang – och i slutet också i att sälja det du vill sälja. För lika mycket som en positiv sak från dessa kan ge dig rejält med värde så innebär en negativ postning kanske dubbelt så mycket negativt värde.

När du börjar titta på influencers bör du välja att titta på mer än antal följare, inte bara för att vissa kan ha valt att skaffa sig följare eller fans, likes eller visningar via tjänster som hjälper till att beefa upp de siffrorna men också utifrån att en hög engagemangsratio innebär att många sett och interagerat med innehållet – inte bara sett det.

Uppdatering: Avicii dök upp som en svensk med mycket följare och hans engagement rate är också rätt hög: 0,3 (det vill säga ca 30 % i engagement rate: oerhört stort fortfarande). En snabb slutsats är att personer som Pewdiepie och Avicii har en publik som är mycket mer inriktad på att engagera sig med innehåll, de väljer att konstant prata med sina idoler på ett sätt som de mer ”traditionella” sociala mediestjärnorna inte gör.

Engagemangsgraden som Pewdiepie har på Instagram är väldigt hög även om vi ser att andra ligger runt 15 %. Jag tittade på engagement rate på hans Facebooksida och den är på 4,19% (Likealyzer) vilket är relativt lågt och indikerar att hans målgrupp inte är så aktiv på Facebook.

 

Noter.

*förberedelser inför kursen Bygga varumärke i sociala medier pågår. Kursen går av stapeln denna vecka men om du vill gå den så har vi och Berghs satt in en extra gång 3-5 sept. Den går också 8-10 oktober respektive 10-12 december.

**jag har valt att den här gången inte räkna om kommentarer till ett högre värde. När det gäller Pewdiepie så skulle det inte spela någon som helst roll då han har 30 gånger fler kommentarer än Tattoos.