Kategorier
Sociala medier Taktik

Uppdaterad: Favoriter på Twitter är inte virala – men har andra värden

favorite

Uppdatering 3/11 2015

Twitter valde precis att uppdatera sina favoriter till ”likes” och ändrade stjärnsymbolen till hjärtan. Detta gör Twitter till mer likt Facebook än tidigare, och sätter slutligen punkt för diskussionen om vad en favoritmarkering betyder. Det är dock intressant utifrån att Twitter senaste året kämpat med dålig tillväxt, en måttligt bra ekonomi och vikande intresse som plattform. Många ifrågasätter om hjärtan verkligen är det sätt som Twitter ska vända det hela. Återkomsten av Jack Dorsey som VD har inte i sig själv gett någon större genklang och de kämpar i en allt hårdare konkurrens om både sina kärnanvändare liksom om de unga som tidigare visat stort intresse för Twitter på flera marknader. Snapchat, Facebook och andra tjänster äter in sig mot Twitter samtidigt som medias användande avtar sakta. Det kommer bli en tuff höst för Twitter helt klart. Det finns olika åsikter om det är rätt sätt: de väljer att samordna sig med sin egen tjänst Periscope där hjärtan är en central del av synligt engagemang, de följer den utveckling av emojis som institutionaliserade uttryckssätt hos olika tjänster – men frågan är om Twitter är en plats där en mer personlig touch av engagemang kommer att fungera.

Ursprunglig text från 13/4 2014

Ett av de relativt nya fenomen som dykt upp på Twitter är hur funktionen ”favoriter” används. Från att för de flesta varit en funktion för att spara intressanta saker: länkar mm har användare börjat att använda det på samma sätt som ”likes” på andra plattformar. Det har självklart med att favoriter började att synas i Twitters egna applikationer och på webben i samband med #letsfly-uppdateringen. Samtidigt har det gått sakta då Twitters egna appar varit relativt lite använda och det finns små möjligheter att egentligen ha strukturerad koll på antal favoriseringar.

Generellt är det intressant att se hur tjänster utvecklas och hur användandet förändras, och det är i det här fallet intressant hur Facebooks like-beteende smittar av sig på andra plattformar.

Vi pratar gärna om Like-kultur (läs exempelvis Elza Dunkels text) och termen ”likeability” är bra mycket äldre än Facebook-knappen. En bra essä om like-historien finns att läsa här liksom en essä om likes i popkulturen. Så det är inte så konstigt att Twitters Favoriter blivit en del av detta.

Det viktiga är att inse att det inte egentligen finns något rätt eller fel – men att man då också måste tolka beteenden lite mindre precist: om jag favoriserar något ska man inte ta det som att jag nödvändigtvis gillar det.

viral

Det som är intressant i det här fallet är att en favorit på Twitter skiljer sig från Likes på andra plattformar i form av viralitet. Vilket generellt kanske är ointressant för alla förutom oss som ständigt funderar över spridning och delning – och engagemang.

  • Facebooks like har en ganska stor viral möjlighet. I den sk tickern ser du i princip allt dina vänner gör inklusive vad de likear. Självklart är det relativt litet genomslag, särskilt då den inte finns i mobila versionen, men fortfarande en potential för att en like på något ger ytterligare räckvidd liksom att engagemanget har en ytterligare parameter. På samma sätt har likes viktig funktion när det gäller att se vad vänner gillar – vilket också är en av de starkaste möjligheterna i flera av de format för sponsrade postningar som Facebook erbjuder. Att se vad våra vänner gillar skapar ett högre incitament att tar reda på mer. Adderar man också att man kan gilla inte bara organiska uppdateringar utan även tredjepartspostningar ex.vis Spotifyslyssningar så ökar det intressanta. Likes på bloggposter och artiklar är på samma sätt viktiga i viral spridning in mot Facebook och människors följare.
  • En like på Linkedin har kanske idag en än högre grad av viralitet. Även om Linkedin-flödet tenderar att vara fyllt av väldigt mycket annat än uppdateringar och artiklar så syns vad ens kontakter gillat mycket väl – och generellt är Linkedin-uppdateringar beroende av likes i hög grad för att få räckvidd och synlighet.
  • Instagrams likes har en viral funktion både direkt och indirekt. Direkt så ser vi vad de som vi följer gillar under Följer-knappen vilket är ett av de sätt som vi generellt kan använda för att hitta nya saker på Instagram. Men också indirekt – om man valt att koppla ihop Instagram med Facebook så kan det man gillar på Instagram visa i sina vänners flöden på Facebook.
  • YouTube har även likes – tumme upp och tumme ner, vilket kan kopplas till sina sociala nätverk och därmed få en viral spridning. I sig själv har den dock ingen organisk spridning mer än möjligheten att skapa en spellista av gillade filmer som därmed de som prenumererar på din kanal kan se.
  • Google+ har med sina +1 tagit den virala spridningen av en like till sin spets då det i slutänden påverkar sökresultatet i Google liksom direkt kopplar dina vänners likes med vilka sökresultat som är mest relevanta för dig enligt Googles tes.

Förutom dessa finns mängder av tjänster som har liknande funktioner som är mer eller mindre inriktade på att koppla ihop ett gillande med en viral spridning. För det är en ganska smart och naturlig idé bakom att låta något som du gillar bli synligt hos dina vänner. Vilket gör att Twitters favoriter inte har samma magnitud och vikt om man tänker spridning och delning. Favoriter blir ett kvitto på att något är bra. För Twitter gäller fortfarande retweeten som det enda beteende som innebär att andra ser det som du gillar och vill sprida.

twitter analytics

Men med det sagt – favoriter har noll viralitet – så har de självklart ett värde genom att mäta engagemang och värdet av en tweet. Tills nu har det varit ett ganska tidsödande arbete men i och med att Twitter nu lanserar sin reklamplattform kan man mäta sina tweets i antal favoriseringar, antal retweets liksom i konversationer. Här blir det en helt annan intressant aspekt på favoriterna när de plötsligt synliggör ett engagemang runt ditt twittrande som förut varit svårare att se. Genom att mäta antal favoriter tillsammans med retweets och replies får du en god bild av vad som fungerar och vad som inte fungerar bland dina följare. Adderar du också att titta på det utifrån ett kontextuellt perspektiv: tidpunkt och vad som hände för övrigt på Twitter så får du en bra grund för att fortsättningsvis skapa bättre innehåll.

Vill man tänka in ett sätt att värdera de olika delarna på Twitter skulle jag föreslå något sånt här:

  • Favorit – bra innehåll som gillas men inte tillräckligt bra för att delas vidare – ingen identifikation.
  • Retweets – innehåll som dina följare vill identifiera sig med och därför delar vidare.
  • Mentions – innehållet triggar till interaktion. Bör analyseras utifrån sentiment för att ge rätt bild.

I princip så innebär det att vi nu har ungefär samma möjligheter att analysera och skapa KPI-er för alla nätverk om än i olika grad. Facebook har likes, delningar och kommentarer, Google+ samma precis som LinkedIn. Instagram har däremot fortfarande en väg att gå eftersom delningar (reposts) är extremt fåtaliga.

För att lyckas bra med Twitter behöver man idag tänker genom sitt innehåll ett antal gånger till. Att utnyttja de mätetal som finns blir då en möjlighet. Favoriter har inget värde i att skapa ytterligare räckvidd men är idag en möjlighet att förstå mer av det egna innehållet.

Och självklart är favoriter en del av de indikationer du ska använda när du ska leta efter dina varumärkesambassadörer online.

Detta är en postning i #blogg100. Alla postningar hittar du samlade på min blogg Deepedition.com.