Kategorier
Sociala medier

Innehåll + design viktigt på sociala webben

De senaste månaderna har vi pratat mycket ”content is king” igen. Innehållet blir viktigt på nya sätt när varje del av onlinevärlden påverkas av sociala medier, där det sociala behöver injiceras i varje del av en onlinenärvaro. Den sociala webben är en verklighet nu 2012. Den är integrerad, synergerad och social ut i varje länk.

Innehåll måste samtidigt hanteras på ett nytt sätt i den nya världen: tänkas i en social kontext. All information bör vara social till sin natur – i grunden är det alltid två parter i detta: sändaren och mottagaren. Att skapa informationsbitar som är möjliga att besvara, skicka vidare och använda i sitt eget informationsarbete borde vara en självklarhet men är det allt för sällan.

När jag arbetar med innehållscoaching använder jag ett prisma som är en revidering av designprocessens prisma:


Det viktiga ligger i att hela tiden ställa sig utanför sig själv och fundera över hur man kan skapa sina informationsbitar på ett sätt som gör dem sociala.

På samma sätt gäller det design. Det är ofta att design hanteras som något som handlar om att göra saker snygga. Men online handlar design lika mycket om att göra saker synliga och möjliga att hitta. UX/interaktionsdesign är extremt viktigt i dagens läge – fr a om man arbetar med att se till att alla sina plattformar integreras. Självklart är det hemsidan som är extremt viktig att skapa ett användarvänligt gränssnitt på: och att där tänka in att det handlar om att både hitta informationen men att enkelt kunna utnyttja de sociala parametrarna i densamma. Liksom att kunna vara social i meningen att enkelt kunna gå in i en dialog med företaget som äger sajten. Det räcker inte med bilder av emailadresser eller undanskymda Facebooklänkar utan det sociala måste genomsyra hela sidan även i designen.

Om några dagar går också alla Facebooksidor över till den nya Timeline-utseendet. Många företag verkar blunda eller missat att det är så. Användarmässigt kommer det innebära både högre krav på att skapa socialt innehåll men också att utnyttja de nya möjligheter som själva designen av Timeline ger: undersidor kan synas mycket mer om man gör rätt, själva tidslinjen i sig går att bygga intressant både innehållsmässigt och designmässigt liksom att bildhanteringen runt ”coverfoto”, avatar mm innebär stora möjligheter att bildmässigt bygga varumärkets story också på ett socialt sätt. Att tänka användardesign även på Facebook innebär möjligheter att utnyttja mycket mer av den effekt som plattformen kan ge: du ökar värdet för användaren genom att hjälpa honom/henne att hitta den information de söker.

social content is king, social design is the queen context is the joker and social web is the game we play.

Och självklart – om ni behöver en föreläsning eller strategi för er närvaro på den sociala webben: hör av er till mig!