Facebook släpper ”frågor” internationellt

Facebook har nu i Sverige släppt sin nya funktion ”fråga” (läs mer här) som innebär att vem som helst kan skapa en enkät, ställa en fråga och på så sätt dela med sig av kunskap, hämta in mer kunskap och faktiskt bygga medvetenhet runt sitt varumärke genom att bjuda in konsumenter att tycka till om saker. Det är en logisk fortsättning på de koncept som både Starbucks och Dell är kända för.

Det hela är inriktat på att dina vänner ska kunna svara men också dela vidare din fråga i sina egna nätverk. Du kan skapa små enkäter eller bara ställa en enkel fråga.

Det går att både ställa en öppen fråga och få svar i kommentarsform eller addera alternativ vilket gör allt till en omröstning. När dina vänner sedan svarar så ser du vilka som sagt vad – inga anonyma svar finns.

Hittar man en fråga så kan man sedan skicka den vidare till sina vänner vilket rent teoretiskt innebär en stark viral möjlighet för frågor som dessa.

Självklart är det Facebooks sätt att mota konkurrensen hos Quora och andra survey- och rekommendationstjänster som satsar på kollektiv kunskapsdelning – men också en möjlighet att skapa nya annonsformat. Visserligen har man i den nya versionen inte gått head to head med Quora som den första betaversionen visade men det innebär samtidigt att Facebook fortsätter att hålla kvar vid sin idé om att låta den sociala grafen är det som styr all utveckling. Medan Quora handlar om att du som varumärke skapar en expertroll för dig som representant för ditt företag så handlar Facebook Questions mer om att skapa relationer mellan ditt varumärke och ditt varumärkes konsumenter.

Det blir därför viktigt att fundera hur man skapar incitament att skicka vidare frågan – intressant, unik och öppen. Med fördel kan ett företag se till att tänka igenom frågeställningen som kopplad till exempelvis den egna bloggen för att där kunna fördjupa frågeställningen, och där också transparent berätta om hur man arbetar med de svar som kommer in. Genom att utnyttja Facebook Questions i sprintform – olika frågor utifrån var man är i en utvecklingsprocess – och låta konsumenten bli delaktig genom att kunna följa det på en blogg; det skapar en stark upplevelse av delaktighet.