Kategorier
Konferens

#webbdagarna del 4: multikanaler, Skistars resa och därför dör dina sociala medieinitiativ

Sista benet på dag 1.

Hybris Software som väljer att samla data och bygga gemensamt innehåll i flera kanaler.
Börjar från början – multikanalsstrategi är nödvändigt och en överlevnadsfråga. Internetuppkoppling är som syre – finns överallt. Hur vi kopplar upp oss blir mer och mer fingranulerat och vi gör fler och fler saker online: browsing är bara en liten del av vår onlinetid.
Tar upp saker som vi pratat om länge – den sociala grafen regerar.
Dagens konsument är en multikanalskonsument. Det är utmaningen för retail: att se kanalerna som ihopkopplade och internet måste vara integrerad.
Resan som konsumenten gör är inte längre självklart linjär och processen är mer individuell. Vi har fler kanaler för att konvertera kunder men också utmaningar att skapa den dynamiken i sin interna process.
Enligt Deloitte: en multikanalkonsument spenderar 82% mer än en konsument som kommer via en kanal.
För att möta utmaningarna måste man sätta individen i centrum. Relevans och konsistens bygger man genom att använda den data man får in.
Det här handlar inte om teknik, utan om att se sin målgrupp.

Nu dags för Skistar och deras resa online. Webben centrum: man har sjuttio procent av försäljningen på webben. 195k besökare i veckan. Lite lägre idag medan det ökar på mobila kanaler och sociala medier. 1997 började man titta på webben och var mycket framsynta. Historien visar hur man både valt rätt och fel. Skistar har tagit beslutet att vara en webbdriven organisation redan 2007 – allt först på webben. Webbpriser och tittar också på personifierad dynamik. Facebookstrategi att gå på orter. Sociala medier ser man inte som en säljkanal utan allt annat. Från information till bokning till försäljning är en sammanfattning av resan. Utmaningen ligger i att få ihop det platsberoende fysiska mötet och den digitala försäljningen. Mäter mycket och prioriterar hårt, lanserar ofta. Nya utmaningar: att samla ihop data från alla delar, jobbar med data från den individuella data som finns, LBS-tjänster och i år har mobiltrafiken fått volym och mobilen handlar om möjlighet att integrera upplevelsen på plats och webben.

Nu dags för panel. Deltagare från Mogul och Two respektive Cloud Nine och Epi-server. Använder Skistar som case. Positiva saker att man tagit lagom stora steg i utvecklingen, att man tittar på att integrera det fysiska och det digitala. Den senaste tiden handlar det mindre om teknik och mer om kundnytta. Man ska jobba med långsiktiga planer även att göra det snabbt och hela tiden att utveckla webben. Testa nya saker där webben inte är kritisk för affären. Back office-tekniken och logistiken måste fungera. Både online och offline. IT-systemen måste bygga på resultat och därmed också vara ett supportsystem. Personifiering och mobilt är framtiden och där måste man bygga ihop affärssystemen med front-end och försäljning. Integrering av plattformarna oerhört viktiga – öppna upp gentemot de sociala delarna. Optimera konvertering: vad ska vi personalisera?

Nu dags för @annika! Spaningen är att många sociala mediesatsnongar kommer att självdö. Det saknas ett svar på frågan ”varför”? Viktigt att fundera över vem som älskar produkten tillräckligt. Berätta varför jag ska följa er på sociala medier. Vem vill följa din produkt varje dag? Närvaro är inte att bara finnas tillgänglig då och då. Varför ska vi finnas där? Svar på vad är det vi vill förmedla? Vilket är budskapet och hur ska vi segmentera det utifrån målgrupp och för plattform. Det vi har är inte informationsbrus utan brist på filter. Lyssnandet är det viktiga – relation bygger på pull och inte på push. Hur byggs en relation? Kortsiktigt med sociala medieaktiviteter eller genom långsiktigt förtroendebyggande. Vem är det som ska äga frågan? Och hur ser budgeten ut? Problemet är att sociala medier inte skalar på samma sätt som i andra medier. Hur klarar vår organisation av ett nytt sätt att jobba med sociala medier? Är vår modell möjlig att jobba med den nya vågen av marknadskommunikation. Bygg närvaron på passionen för företaget och låt dem bli ambassadörer på sociala medier, de som förstår logiken, är vana och kan jobba med det sociala. Bara för att man läst kommunikation så är man inte bra på relation… Sociala medier är inte en add on utan en del av marknadskommunikationen. Exempel @piratforlaget, @bemz och @comcastcares. Internet är döden för medelmåttan. Alla andra recenserar och pratar om de produkter du har – och där finns ingen pardon. Sociala medier utmanar affärsmodellen. Konsumenten mindre påverkade av inifrån och ut-promotion utan mer inriktade på vår sociala kontext. Smartare och mer medvetna i valen av vilka vi vill tycka om och prata om. Anpassning sker varje dag även med affärsmodellen.
Många företag undviker relationer för de är jobbiga, kräver engagemang, tid, resurser, mod, personlighet, integritet och transparens. Vi borde anställa personer som kan relationer. Räckvidd är inte samma sak som relationer. Är det rätt personer som vi har på våra plattformar snarare än många. Hur är konverteringsgraden? En mer strukturerat och nischad inriktning innebär möjligheten för en högre konvertering.
En mycket mer personifierad framtid genom det digitala.
Man får de fans och followers man förtjänar.
Koppla ihop offline och online är viktigt – och varför ska man följa någon?
0,3 sek tittar man på en annons på webben. Om vi nu använder digitala medier, hur undviker vi den ”digitala amnesi” – ta bort så många hinder som möjligt för att konvertera.
ROI kräver investeringar. För en annons i DN kan man anställa någon för 23500/mån. ROI behöver tydligt definierade mål: förklara varför man dka jobba med sociala medier. Mät målen, och bevisa ROI. Jämför kostnaden med sociala medier kontra kostnaden av en förlorad kund.
Bra content, aktiv relationer, resurser och tydliga mål ger positiv ROI.

Läs också sammanfattningen hos Internetworld.

Nu blir det mingel på Pontus by the sea.

– At this touchy thingy. Never mind the default.