Kategorier
Analys Plattformar

Wave goodbye. Googles svårighet med det sociala.

Google meddelar att de i slutet av året kommer att lägga ner Google Wave. Ingen är väl egentligen förvånad eftersom efter den initiala hypen så har egentligen inget hänt. Ingen utveckling att tala om och få användare.

Samtidigt kan jag inte låta bli att tänka på att det fortfarande är en fantastisk idé. Det är självklart så att idén försvinner inte och de tekniska koncept som Wave innehöll kommer vi se i sinom tid, kanske inte på just det här sättet men inkorporerade i andra plattformar: både hos Google själva men precis som alla andra briljanta idéer skapade det en förändring hos mångas tänkande. Eftersom delar av koden också är open source så kan utvecklare ta det vidare.

Det som får en att fundera är varför Google nästintill konstant misslyckas med alla projekt som handlar om den sociala webben. Vad man än vill så är inte Buzz någon större framgång, Google Talk tillhör inte de mest frekventa IM-plattformarna, Googles Open Social slog aldrig. Man kan inte hjälpa att man funderar över varför de ens försöker att ge sig på social gaming och att ta upp kampen med Facebook igen?

Det vi ser ett exempel på är hur sociala webben utmanar inte bara de traditionella medierna utan också IT-världens och internets giganter vars grund är teknokratisk. Det gäller såväl hårdvara som mjukvara, Apple och Microsoft men också Google. Google är fantastiska på sök, på att bygga algoritmen och kommer garanterat bli viktiga inom semantiska söket liksom att de gjort smarta tidiga uppköp av innehållslogistik: Youtube, Blogger etc. Men den sociala webben handlar om något annat än teknik: det är ett annat tänkande, det kräver helt annan förståelse av hur det sociala fungerar. Wave var kanske för tekniskt komplext. Buzz för inriktat på integrationen med Gmail. Så kan man gå på runt alla deras försök runt det sociala på webben.

Varje utvecklingssteg vi sett online innebär inte bara ett tekniskt steg utan också ett beteendemässigt paradigmskifte hos användarna. För alla företag som blir stora innebär det extra stora utmaningar eftersom inte bara själva organisationen är svårförflyttad utan att företaget ofta har en fixerad världsbild, en uppfattning om hur något ser ut som blivit statisk.

För varje varumärke blir det därför viktigt att inse att utveckling måste ske i samklang och samarbete med kunder men framförallt med framtidens kunder. Men inte ens det är säkert – för varje varumärke måste se till att varje nerv i företagets kropp förändras till att förstå och omfamna den nya tankesfären som krävs för att överleva efter ett utvecklingshopp. Det innebär att utmana sin grundläggande vision, revidera varumärkets värden och för att ta en religiös metafor: födas på nytt.

Uppdatering: Det är onekligen en intressant diskussion som startat. En del menar att alla vi som tyckte Wave var fantastiskt nu ska skämmas. Andra vädrar luft och menar att de aldrig förstod Wave. Fine.

För ja. Själva slutprodukten var aldrig bra. Wave fungerade aldrig fullt ut. Men det var ett proof of concept. Problemet handlar mer om att det a) kan varit för tidigt – hur många av de som nu dissar Wave har dissat andra saker som visat sig fungera? b) vi kan aldrig veta: baksidan med konceptet att lansera tidigt och lansera ofta bygger på att vissa saker inte blir mer än den första lanseringen. c) idéerna är viktiga och måste kunna recenseras även om själva utförandet inte följt med.

Google Wave-konceptet handlade inte bara om en teknisk plattform: det handlade om att visa på crowd-sourcing som en reell faktor och möjlighet. Idag samarbetar fler och fler av oss via Google Apps eller docs.com, via olika realtidstjänster. Google Wave anser jag var något som kom för tidigt.