Kategorier
Kommenterat

DigitalPR omvärldsanalyserar [2010/05/14]

  • Bajs på Facebook – en gräns för öppenhet på nätet
  • Lång artikel om transparens som visar på två saker: transparens är ett knepigt ord och att det kan inte bara vara den som skriver som har ansvar utan också den som lyssnar.

  • Chasing the art of Virality
  • Inget groundbreaking men bra om viralt. Jag tror inte man kan göra något som är viralt initialt – även om vi kan utnyttja erfarenheter och färdiga sets of behavior så är människor alltid irrationella. Men man kan ha som mål att skapa något med förutsättningar att bli viralt. Idag tror jag att vi i såna fall måste se på hur riktigt levnadskraftiga virus fungerar: de utvecklas och metamorferar. En kampanj som kan göra det kommer att bli livskraftigt viral.

  • 8 Websites You Need to Stop Building – The Oatmeal
  • Via @jocke hittar jag det här och blir lite splittrad inför det hela: visst – det är mest dödfött idag att göra me-too-sajter. Å andra sidan skulle jag gissa att rätt många av de som lyckats egentligen i början startade som en sådan: att göra något bättre än det som redan finns. Självklart måste målet vara att hitta det som inte gjorts men laterala hopp i innovation handlar inte alltid om heureka utan om såväl misstag i utvecklingen av något redan befintligt respektive att man i processen av att förbättra helt enkelt hittar den heliga graal.

  • Sociala media, Big Brothers i storformat?
  • Bra insikter men viktigt är också att inse att det handlar om långa svansen. Alla är inte intresserade av allt men några är intresserade av något. Det intressanta är när detta något finner sin någon.

  • Polisen på Facebook? #PRofSweden
  • Bra svar till polisen.