Kategorier
Kommenterat

Kort från Digitalpr.se-2010/02/21

  • 7 Tips for Driving Targeted Traffic With Twitter
  • Ännu en dag. Ännu en lista på hur du ska göra. Tror i grunden att man ska fundera ”hur skulle jag vilja bli bemött”, ”vad skulle få mig att följa ett företag på Twitter”, ”vad är det som får mig att klicka på länkar”

  • Toward a Grand Unified Theory of n00bs
  • Mycket mycket bra av Grover. För mig blir det ett oerhört bra exempel på hur analoga värderingar hos internetovana faktiskt fungerar – och att den som lever digitala värderingar med stor internetvana inte bara kan blunda för att man har ett ansvar att skapa förståelse hos dessa personer. Gör vi det kommer fler få nytta av de tjänster och den information som skapas.

  • Twitter’s Plan to Analyze 100 Billion Tweets
  • Inse datamining mas grande. Gillar metaforen om Twitter som den kollektiva hjärnan – antalet tweets ungefär lika stort som antalet neuroner.