Kategorier
Sociala medier

Utvecklingen pågår hela tiden

Sociala medier är inte något som bara buzzas av oss som lever det. Det sker. Just nu.