Kategorier
Konferens

Reboot #New media for really old media

Johan Jörgensen from Vox Biblia in one room – and Rick Falkvinge in the main hall. Old gospel and the new gospel. I chose Vox Biblia.

För mig lite speciellt. Dels för att jag kommer ihåg diskussionerna som startade Vox Biblia, dels att jag ju som teolog och fd präst fortfarande har en relation till bibeln. Spännande är också att tänka på hur den utveckling av bibeln som Johan nedan berättar om kan sätta sociala medier och digitala media i ett perspektiv av utveckling. Några intressanta tankar är om sociala medier – trots att det handlar om skriven text faktiskt mer liknar den orala traditionen än den tradition som i princip startade med Gutenberg: det fixerade codexet som inte är öppet för interpretation. För mängden av information som skapas idag liksom länkandet till olika källor innebär att ”sanningen” inte längre är till för några enstaka att kodifiera utan för alla som vill delta. Världsbilden och tron blir crowdsourcad. Det gjorde mig glad att höra att det är lite tänkandet som idag finns bakom Vox Biblia, då jag pratade med Johan efter sessionen. För oavsett vad jag tror idag så är Bibeln en intressant bok. Och kan man med den skapa ett intressant sätt att öka komplexiteten och skapa en bredare möjlighet för var och en att ta ansvar för sin egen tolkning av världen så går det att göra med vilken annan religiös urkund som helst – och världen kommer att bli en bättre plats.

Nedan är mina anteckningar från sessionen

About to hack old text into new media context. (Speciell presentationsstil – ingen powerpoint, använder rummet som tidsaxel).

The long timeline of the bible is told. The big pillars: Oral tradition, Carthage, Jeromes Vulgata, chapters, Gutenberg (it was printed in 180), Luther, the bible on native language, printing presses. If you stack all bibles that is printed it will almost reach to the moon.

A significant product.

The interesting: until the Luther Bible people hear the texts. People are still reading the bible but not go to church.

The media disruption have it’s counterpart in the development of the bibles – until Luther one church – one bible. The Bible isn’t a monolith anymore and the churches are disrupted. The bible totally lack scale – no innovation.

Why don’t people read the bible: time – but that is a perception. Hard to navigate the bible.

The problem Vox Biblia saw was that it is a formatproblem. Chapters and verses is good if you use the same format – but if you don’t now where things is it’s a useless way to navigate.

Is there any other navigation that could make sense using the bible – and updating the contextual way of reading, listening. Putting the bible as audio you although get a bigger navigationproblem.

Through deconstruct the bible we could reconstruct the bible with new navigation way.

The bible is scalable. Push the bible out to the social network – to the users. We are entering the age of metadata. To go out and start to talk about: they building a recommendationsystem. §§