Kategorier
Analys Sociala medier

Folkligt och lokalt i sociala medier

Sent igår kväll ringde en journalist och frågade mig vad som är ”nytt” i sociala medier. Jag gav två svar:

  • att Twitter håller på att bli en intressant sökmotor genom att vara filtrerad av människor. Ungefär hälften av de jag följer har jag valt för att de är excellenta på att posta länkar till intressanta poster och sajter som jag vill läsa.
  • att Ning.com växer sig större och kommer att bli det breda genomslaget för sociala medier bland ”vanligt” folk – Blocket och Hemnet-användanrna. Ett Ning-nätverk ger möjligheten att föra samman det geografiska lokala – eller hyperlokala – med den digitala arenan runt sociala medier.

Det första har många skrivit om och vi har diskuterat användaren som filter länge. David Armano menar att Twitter är möjligheten att överleva när ”noise” håller på att ta bort ”signalen” (jag bara älskar audiovisuella metaforer):

As more noise, clutter, information, services, and networks are introuduced on the Web, the human feed—human beings will become even more essential in helping us all filter signal from noise so we can make the most of the medium. It will be messy, organic and serendipitous in some ways, combining conversation with content. But context will be key.

Det andra tycker jag är lika intressant – och de hänger ihop. När Twitter blir vår mänskliga informationsfeed – conversational search engine (företaget Samepoint har en intressant take på det) – så söker vi också oss till de mindre grupperna, de mer ”digitalt lokala platserna”, när det handlar om speciella ämnen. Ning.com innebär en möjlighet för alla att bygga sina intressegrupper, och att koppla ihop olika grupper som man själv är medlem i. Tittar man på utbudet av ”Ningar” finns det alltfrån lokala hyresgästföreningar, skolgrupper, branschsammanslutningar, företagsnätverk till ämnesrelaterade diskussioner för personer som annars inte kan träffas.

Det matnyttiga ligger just i möjligheten att personer som annars inte ser den digitala arenan som nyttig faktiskt hittar nyttan här – genom att det analoga är kopplat till det digitala. Genom att använda sig av Nings kapacitet i geografiskt hyperlokala sammanhang förminskas rädslan och aversionen mot att socialisera sig via Internet. Funktionaliteten är hög och innehåller såväl traditionella forumfunktioner, dokumentarkiv men också statusuppdateringar och mycket mer.

För att ta ett exempel:

Tänk en villasamfällighet. Ett antal hushåll vars gemenskap handlar om vägar, lekpark och gräsmattor. Information och kommunikation har tidigare skett genom lappar i brevlådan. Gemenskapen är relativt låg. Med hjälp av ett enkelt uppsatt Ning-nätverk kan samfällighetens gemenskap öka och den gemensamma kunskapen om vad som händer mångfaldigas då alla har möjlighet att både vara sändare och mottagare. Incitamenten är att varje informationsbit blir ett potentiellt socialt objekt. Kroken handlar om möjligheten att i det digitala bygga möjligheter i det analoga livet. Möjligheten att i närområdet låna saker, hitta nya recept, sälja sina överblivna dörrar, informera om när man tänker såga ner träden på gården etc liksom att fortsätta diskussioner som kommer upp på årsstämmor och liknande.

Ning tar vid där Facebook slutar. Det återkopplar till gruppen snarare än till individen vilket vi i vissa fall söker även om vi är socialt nätverkande individualister: exempelvis när det gäller vardagslivet runt boende, skola och jobb. Genom Ning finns en praktisk och i slutänden pedagogisk möjlighet att öka närvaron hos andra de individer som inte hittat till de sociala nätverken – eftersom nyttan handlar om den analoga konversationen istället för den digitala.

Tyvärr ansåg inte kvällstidningen att det var intressant med Ning. Det var dåligt med kändisar där. Men jag ser Ning.com som en stark möjlighet framöver då det gäller att vidareutveckla och hjälpa fler personer att förstå styrkan hos de sociala medierna.

Min Ning-profil hittar du här. På Twitter hittar du mig som @deeped