Kategorier
Analys Sociala medier

Mobila, sociala och inget är längre nytt

Jag är egentligen dålig på att göra årsgenomgångar. Det som har hänt har hänt och förhoppningsvis har man lärt sig något av det. När det gäller mina Omvärldskoll så finns mycket av årets händelser där redan. Nedan följer relativt osorterade anteckningar och breda penseldrag av hur jag ser den utveckling som skett men fortfarande sker. […]