Kategorier
Analys Sociala medier

Mobila, sociala och inget är längre nytt

Jag är egentligen dålig på att göra årsgenomgångar. Det som har hänt har hänt och förhoppningsvis har man lärt sig något av det. När det gäller mina Omvärldskoll så finns mycket av årets händelser där redan.

Nedan följer relativt osorterade anteckningar och breda penseldrag av hur jag ser den utveckling som skett men fortfarande sker. De viktigaste delarna är att inse att sociala medier nu är på riktigt. Det är inte längre så att man som företag kan välja bort dem: det är en lika stark verklighet som webben. Det viktiga är inte att fastna i diskussioner om ROI utan att inse att det är nu det händer.

Läs och reagera gärna.

Året som gått har på många sätt varit ett trendbrott när det gäller sociala medier. Användningen av Facebook har blivit en självklar vardag för en halv miljard individer och de traditionella medierna har integrerat delningsfunktioner, bloggande och aggregerar sina nyheter till andra tjänster som man bara året innan inte tog i med tång.

Valet här i Sverige blev det första valet där sociala medier integrerade med vanliga medier på ett nytt sätt. Valet vanns inte i de sociala medierna och partierna menar att deras satsningar på sociala medier inte gav vad de hoppats på, vilket enligt mig och andra mer handlar om att man använde sociala plattformar som vanliga megafonformat istället för att utnyttja dem som konversationsplattformar: möten på digital kullersten. Men sociala medier gav en bredare bild av politiken och i slutet kom faktiskt en bloggpost att förändra bilden: Sveket.

Företag har gått från att fundera om man ska använda sociala medier till att fundera över hur de ska användas. Många varumärken har dykt upp på Facebook men många har också insett att sociala medier må vara gratis när det gäller inköp men kostsamt i arbetstid. Det utmanar också ett antal strukturer när det gäller kundtjänst och att hantera sina kunder.

Gränssnittet mellan marknadsföring och kundtjänst behöver hanteras och byggas utifrån en logik där konsumenten är en potentiell innehållsproducent. Varumärkets image byggs av alla utanför, Googles träffsida är minst lika viktig som antalet pressklipp och att äga ett varumärke är att våga öppna upp och dela med sig av framgångar och motgångar eftersom delägarskapet är mycket mer spritt än någonsin förut och framför allt mycket mer synligt.

Webben har blivit social
Det sociala är årets och framtidens viktigaste delar. Allt från Facebook Open Graph, Groupons social commerce till det faktum att ingen längre på allvar säger att det hela är en liten marginell företeelse, det här med sociala medier, ger att vi mer och mer ser att det snart inte är intressant att utdefiniera sociala medier gentemot digitala medier. Den som inte bygger in det sociala, användarens möjlighet att använda och berätta om det den gör, hittar eller köper, i sin internetnärvaro är den som förlorar framöver.

Konsumenten är mobil
De tjänster som vill vara med och spela 2011 måste se till att åtminstone ha en webbsajt som är mobilanpassad. Mobiltelefonen och delvis surfplattor har tagit över mycket av den aktiva användningen av nätet och året som kommer blir än mer mobilinriktad. Applikationerna kommer att bli fler men också en funktion som utgår från konsumentens behov istället för sändarens önskan att pusha ut information.

Check-inkulturen för samman det digitala och det analoga
Vi rör oss i en analog och fysisk värld. Men mer och mer lika mycket i en digital sådan. De två blir mer och mer integrerade och genom att vi vant oss vid att säga vad vi gör är inte steget så långt från att berätta var vi är. Check in-kulturen är här.
Lokaliseringstjänsterna som Gowalla och Foursquare – och framförallt Facebook Places – innebär att vårt digitala liv smälter samman med vårt fysiska: mobilen blir vår kommunikationscentral och för företag handlar det om att så smart som möjligt utnyttja de tjänster som finns, och användarens vilja att checka in sin fysiska närvaro.

Två stora hubbar
Facebook nådde 500 miljoner användare och har blivit en självklar hubb för alla frågor som berör människor: Facebook tillhör själva fundamentet för vardagen. Åtminstone enligt mediabilden av det – vilket får till följd att Mark Zuckerberg inte bara blir utsedd till årets person av TIME utan även kan presentera den nya profildesignen i 60 Minutes. För företag är det inte längre en option att vara eller inte närvara på Facebook och mer och mer blir Facebook webben: Offentliga sidor för varumärken innehåller mer och mer material som tidigare bara funnits på den egna webbsidan. Samtidigt har Open Graph tagit över: såväl Facebook Connect som Social plugins och då ”gilla/rekommendera” har implementerats på snart sagt alla större webbsajter. Allt kretsar kring Facebook och de som inte ännu gett sig in i The Big Social Blue lär göra det förr eller senare.

Twitter har kommit att med sina 200 miljoner användare bli en snabb nyhetskanal och ett starkt fäste för digital pr men också den snabbaste sociala kanalen för individer. Twitter har under året gått från att vara en öppen och rebellisk startup till att bli en tjänst som söker sin affärsmodell men också en tjänst som citeras som källa i fler och fler traditionella medier. Politiker, företag och andra har insett att Twitter skapar en realtidsmöjlighet att få ut sin version av en händelse och att de traditionella medierna får lov att spela med.

Social konsumtion
Groupon går från klarhet till klarhet – de tar social commerce till nya höjder. E-handel har blivit social. Det som den sociala konsumtionen också innebär är att varumärken idag måste räkna in såväl närvaro på Facebook, sikta på det virala i att vänner skickar vidare det man gillar men också i grunden: att konsumenter lyssnar på sina vänner. Reco, Rejta såväl som Pricerunner och liknande tjänster adderar sociala tjänster och Amazon har valt att djupt integrera Facebooks sociala graf i hela sin tjänst.

Socialt spelande
Det sociala spelandet har haft Farmville och företaget Zynga som främsta poster-företag. När man nu släppte Cityville så tog det inte länge förrän den lätt ombyggda klonen av klassiska Simcity totalt tog över alla andra spel på Facebook. Samtidigt: MUD har alltid varit socialt. MMORPG är inget nytt och WoW är mer eller mindre byggt på total social interaktion. Det som Zynga gjort är att flytta in spelen i vardagen, i Facebook – och byggt in en frivillighet i det hela tills du är fast och därmed blir beroende av att använda dig av dina sociala relationer för att komma vidare. Genom att utnyttja försäljning av virtuellt gods liksom snällhetsmekanik har därmed spelandet fått en helt annan dimension än en gång.

Att söka är att finna direkt
Söket har förändrats på många sätt. Instant search hos Google innebär att träffarna syns i realtid och en bra och hög placering är av nöden. Twitter och Facebook är självklara träffar precis som att de själva i mångt och mycket kommit att bli egna söktjänster (även om Facebooks söktjänst fortfarande har mycket att önska). Social search innebär att träffarna styrs inte bara av vad du som individ sökt förut utan också av vad ditt nätverk sökt på.

Året som kommer innebär stora utmaningar och gigantiska möjligheter för företag och varumärken: sociala medier är nu så moget att det är dags att ta det på allvar. Låt oss göra det så bra, så effektivt och så roligt som möjligt.