Kategorier
Allmänt

Förbud mot länkar och att skjuta sig själv i foten

The World Wide Web (abbreviated as WWW or W3, commonly known as the Web), is a system of interlinked hypertext documents accessed via the Internet. (Wikipedia) Att mediehusen nu börjar inse att den gamla förklaringsmodellen om att print aldrig kommer att dö, att det går bra att stoppa huvudet i sanden helt enkelt inte längre håller innebär att vi nu ser en våg av nya inte helt […]