Kategorier
Kommenterat Sociala medier

Ett lysande exempel på analoga värderingar

Mats Svegfors i en intervju hos CS. – Utvecklingen går mot att vi har knappt med tid och specialiserar oss allt mer. Varför skulle människor då lägga tid på att vara sina egna redaktörer och behöva gå igenom allt ointressant och irrelevant som vi journalister har betalt för att göra åt dem? – Om det […]