Kategorier
Deepedition DigitalPR Seminarium Socialbydefault

#socialbydefault goes London

På onsdag lyfter jag och @sa_na_si mot London för att föreläsa för en mängd skolfolk som åker från Sverige till London och BETT-konferensen. Vi är en del av ATEA Skolas resa och tillsammans med flera andra ska vi ge insikter runt hur det digitala landskapet ser ut. Det är ett spännande uppdrag då vi utgår från vår utgångspunkt som marknadsförare och inte att vi ska berätta hur skolan bör göra. Vi kommer att prata om beteenden, trender och hur det påverkar oss. Ni kan följa det via hashtaggarna #ateabett2014 och podsändningar på #skolsnack.

Vårt fokus blir generellt i våra föreläsningar och utbildningar mer och mer mot att förstå de beteenden som gör att sociala medier – och inte minst content marketing fungerar. Det är en av de viktigaste delarna i att kunna förutsäga målgruppernas behov (anticipate) och utifrån det skapa (aggregate) och på rätt kanaler och på rätt sätt distribuera (allocate) det innehållet. Läs gärna den framtidsspaning som vi kommer att bygga vår trendföreläsning på.

Sarah och jag kommer under våren att fortsätta att föreläsa så mycket vi kan. Läs mer om våra föreläsningar och boka gärna oss.