Kategorier
Allmänt Sociala medier

Facebook förenklar tävlingsregler – här förklarar jag hur

Uppdatering 2019: I och med den nya spellagen så är det nu fritt fram att anordna tävlingar och lotterier. Dock gäller fortfarande Facebooks regelverk. 

Uppdatering 2015: Vi spelade in en podcast om digitala tävlingar december 2015. Lyssna gärna på den!

Uppdatering 2014: Det kom nya regler under tidiga hösten 2014. Jag har valt att revidera postningen något.

Sarah, @sa_na_sihittar en nyhet som Facebook (även TNW) delvis smyger ut: Att man tar bort regeln om att tävlingar måste vara i en extern (tredjeparts eller egenhostad) applikation respektive att en tävling inte får använda Facebooks native funktioner.

Här finns reglerna för tävlingar på Facebook. Men eftersom vi haft en tid där det funnits mängder med tävlingar som brutit mot varenda regel i promotion guidelines så kan man känna en viss oro över att det nu blir rena vilda västern. Så vad är det som gäller?

 • Du ska förklara att tävlingen inte har något med Facebook att göra.
 • Du får administrera en tävling antingen på din egen sida eller som en applikation. (Uppdatering 2014: Du får administrera en tävling på din egen sida)
 • Du måste ha regler tillgängliga och generellt följa landets lagar.
 • Du får använda likes som en form av röstningsfunktion, både på din vägg och i en applikation.
 • Du får inte kräva att folk delar saker till sin egen sida/vägg för att delta i tävlingen.
 • Du får inte kräva att deltagare delar saker till sina vänners sidor för att delta i tävlingen.
 • Det är oklart om man får avkräva att tävlande gillar sidan. (Uppdatering 2014: Facebook tar bort möjligheten till sk ”likegates” i dev.kit vilket indikerar att du inte får kräva en like på sidan för att tävla)

Det viktigaste alltså: du får inte göra GILLA OCH DELA-tävlingar. Och du får nu använda Likes som röstningsfunktion.

En fråga som kommit upp är om man nu får meddela vinnare på sin egen vägg. Eftersom det var uttryckligen förbjudet i tidigare versioner så anser jag att det nu därmed är tillåtet.

Det finns självklart både fördelar och nackdelar med den här regeländringen. Generellt kan man väl helt enkelt se att Facebook har fått lov att inse att de ändå inte kan hålla koll på alla tävlingar som inte följde de gamla reglerna och bättre att då försöka sätta regler som avgränsar skadan. De här reglerna innebär fortfarande att de värsta spammande tävlingarna inte är tillåtna som jag skrivit om tidigare: Gilla Dela-tävlingar är fortfarande förbjudet enligt de sista två punkterna. Och de är fortfarande också meningslösa.

För oss som pysslar med applikationsutveckling är det här självklart mindre bra men för mindre företag som känt det dyrt att köpa en applikation blir det här enklare att göra tävlingar. Förhoppningsvis leder det här också till lite högre kreativitet i tävlingsinnehåll när man nu kan ge användare möjligheten att tävla genom att svara på frågor, ladda upp bilder etc. på en sida. (Uppdatering 2014: viktigt att skriva om eventuella applikationer för att ta bort like-gate eftersom de annars riskerar att helt sluta att fungera.)

Det är självklart så att tävlingar är fantastiska möjligheter för att öka engagemangsgraden, och självklart även likes som ofta kommer av det. Samtidigt innebär det här inte nödvändigtvis ökande flöde från en sida då individers postningar på en sida inte syns i flödet för alla som gillar sidan. Likaså syns inte likes på individuella postningar hos andra som gillar sidan.

Så hur skulle en tävling kunna se ut enligt de nya reglerna:

 1. ”Ladda upp din bästa semesterbild och beskriv hur du fick en bättre semester med Varumärkets Produkt. Flest likes på sin bild vinner.” Den här tävlingen bygger på att man laddar upp bilder på företagets sida, att man gör en beskrivning (vilket kan vara bra då Lotteriinspektionen då och då ansett att endast en bild inte är tillräckligt aktiv handling) respektive att man har ett sätt att välja ut som skapar delningsincitament. För i det här fallet får individen själv dela sin bild på sin sida och uppmana sina vänner att rösta; men det är inget som avkrävs för att delta i tävlingen.
 2. ”Ladda upp din bästa semesterbild på vår tävlingsapplikation, svara på tre frågor och skriv en slogan. Flest likes vinner respektive jury utser en vinnare för bild och slogan.” Det här innebär att man fortfarande utnyttjar en applikation vilket ger dig större möjlighet att kontrollera tävlingen – och om man räknar med att ha många som tävlar blir det nödvändigt. Det nya är att du i applikationen kan addera Like-funktionen som en del av tävlingen. I det här skapar man också individens möjlighet att dela men det är inget som avkrävs för att delta i tävlingen.

Självklart innebär det här också att företag för att få fart på tävlingar har ett högre incitament att köpa Sponsored Post Ads av Facebook men för övrigt verkar det handla om att förenkla regler som ändå inte följdes och därigenom öka kvaliteten på tävlingar.

Så kommer vi till det här med svenska lagar. Vi har en lotterilag. Lotterinspektionen skriver om vad som gäller för tävlingar och lotterier på Facebook. Det går helt enkelt ut på att vem som helst får skapa en tävling utan tillstånd men då ska tävlingen bygga på att man gör något för att vinna. Helt enkelt: svara på frågor och skriva en slogan är en tillräcklig mängd ”arbete” för att undvika att det är slumpen som avgör vem som vinner. Liksom att röstningsförfarande innebär att det inte är ett lotteri. Gilla Dela-tävlingar bör däremot inte vara tillräckligt för att undvika detta, eftersom det  faller på lotten vem som vinner. Din tävlingsmekanik måste undvika slumpmässighet.

Generellt tror jag att det finns mycket att vinna på att försöka göra kreativa och bra lösningar för tävlingar på Facebook genom de nya reglerna. Det viktiga måste alltid vara: gör rätt och gör saker som användaren upplever att de vinner på (även om de inte vinner själva priset). Jag skulle också säga att om man som företag räknar med att få en mycket hög grad av tävlande så är det fortfarande en god idé att göra tävlingen som en applikation. Det ger bättre översikt och möjligheter att bygga in ett hanteringsback-end för moderation och koll på hur tävlingen går. För mindre företag där antalet tävlande är hanterbart är det här en ok möjlighet att göra roligare och mer integrerade tävlingar.

Uppdatering:

Facebookskolan har gjort en genomgång precis som Socialbusiness och Solid Publications skriver matnyttigt om det. Även så Carl på Webbevakning och @jmjobringFolkbladet. Thomas Moen tror det blir kaos.

Uppdatering: 

Jon Loomer gör en solid genomgång av de nya reglerna och noterar något som jag också funderat över under dagen: sambandet mellan den nya algoritmen (som numera alltså inte heter edgerank) som kommer innebära mycket mer värde i engagemang dvs likes, kommentarer och delningar respektive de nya format som kommer för Facebook ads och den halsbrytande förändringen av tävlingsreglerna. Självklart handlar det om att kapitalisera företagens användande av Facebook ännu mer.

Han gör också en mycket matnyttig sammanfattning av när tävlingar på sidan är bra och när tävlingar drivna av tredjepartsapplikation är bra. Han noterar också en sak som jag missat:

An interesting addition here is an “accurate tagging” requirement. Per Facebook:

In order to maintain the accuracy of Page content, our Pages Terms now prohibit Pages from tagging or encouraging people to tag themselves in content that they are not actually depicted in. So, for instance:

 • It’s OK to ask people to submit names of a new product in exchange for a chance to win a prize
 • It’s not OK to ask people tag themselves in pictures of a new product in exchange for a chance to win a prize

This makes sense. Photo tagging was created to show who is in a particular image. Tagging in the way explained above completely defeats that purpose.

Det har också dykt upp en snygg infografik runt hur man kan tänka runt tävlingarna: