Kategorier
Konferens Sociala medier

Du missade nog en bra konferens – Digital Knowledge Day

Statistik är viktigt. Och siffror fascinerar oss. De skapar ordning, de hjälper oss att ta beslut och visa vägen för våra val. När det gäller marknadsföring är siffror viktiga – för att se vad vi lyckats med och vad som kan bli bättre. Att mäta är inte något som vi kan bortse från men samtidigt kan det lätt bli så att vi mäter för mätandets skull: eller att vi mäter för att bevisa att saker inte borde användas.

I grunden handlar den sociala webben, och det nya företagsklimat som följer av det, om människor. Det är beteenden som är viktigast att mäta och fr a att förstå. All data är meningslös utan att addera analys, att skapa plattform för att faktiskt använda data till att skapa något nytt, bättre. Det är så mycket som händer, det är så många trender som fortfarande inte nått sin fulla potential. Och att mäta sönder dem för att vara säker på att man ska satsa på det kan snarare bli att man kastar ut både barn, badvatten och hela badkaret. Marknadsföring online utan mätning är meningslös men samtidigt är mätning av marknadsföring utan att analysera och testa nya vägar minst lika meningslöst. Vi är mitt i det sociala landskapet online – det som vi i många år pratat om händer nu. Och alla delar bygger en gemensam process: det är inte antingen eller utan både och. En enda stor röd knapp kan inte konvertera själv utan allt bygger på kontexten, på relevansen och på ett innehåll och en förståelse för den person som faktiskt är konsumenten.

Det är i sammanfattning de tankar jag har efter den konferens som Search Integration anordnade förra veckan: Digital Knowledge Day. Förmiddagens rejäla genomgång av både Google Analytics och Google Search var viktiga för att se att det ännu finns mycket kvar att göra. Och att mätning, och SEO, handlar om att skapa förutsättningar för att göra saker lite bättre, lite mer effektiva – inte för att stoppa upp en utveckling som ännu är i sin linda. Eftermiddagen med både Edelman Trust Barometer, konverteringshands-on och att se hur upplevelse är viktigare och viktigare. För att sammanfattas i en övergripande genomgång av de viktigaste trenderna idag. Trender som många gånger är saker som flera av oss som pysslat med sociala medier i många år känner igen från början av 2000-talet likaväl som att det är saker som pågått de senaste åren. I grunden handlar det idag om att vi inte ser massor med ”nytt” utan det är nu som allt det nya måste integreras, förnya marknadskommunikationen och bli effektiva verktyg för kundrelationer, konsumentinsikter och konvertering. Det är viktigt att förstå sökresultaten men också förstå att ett sökresultat aldrig är värdefullare än det innehåll som ett klick tar en till. När vi lyckas att nå en blivande konsument måste konverteringen inte bara vara teknisk utan minst lika mycket emotionell: och att skapa förutsättningar för att jag ska känna mig nöjd.

Du kan se konferensen på Bambuser.

Search Integration har tagit över där Disruptive Media lämnade: en bra relevant konferens med lagom bredd utan att tappa fokus. Tack till talarna @brianclifton, @anderssonsara, @lindawaxin, @arvidaxland, @conversionista, @ashleyfriedlein. Tack för inbjudan och jag kommer gärna tillbaka – kanske kan jag ge input runt social branding.

Själv skrev jag väldigt många tweets under dagen (så många att jag lyckades nå rate limit på @deeped) vilket brukar borga för en bra konferens. Så jag hoppas att det blir en till – kanske redan till hösten.

Andra som skrivit:

@c_Brugge har sammanfattat.

@feffekaufmann har skrivit om sina upplevelser precis som Bloggflocken.

Kolla också in min kompanjon (för de som inte vet det så är det jag och han som är det digitala teamet på United Power) @entapir aka Jesper Wallerborgs sketchnotes från #dkd12:

The digital marketing world at present, and what the future holds @ #dkd12

Förtroendet för sociala medier @ #dkd12

google analytics